Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 28.3.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 28.3.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 42 Eron myöntäminen Elina Jäntille kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Myönnettiin. Uudeksi jäseneksi valittiin Leena Kontinen.

§ 43 Eron myöntäminen Risto Rouhiaiselle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

Kaupunginvaltuusto myönsi eron ja valitsi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Perttu Noposen.

§ 44 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma

Keskustelun jälkeen äänestettiin tarkemmista kohdista.

Äänestysalueista leikkaaminen: Pohjaesityksen mukaisesti. Ei-äänet: Jussi Marttinen (vkk.), Jarno Strengell (sd.), Satu Taavitsainen (sd.), Jatta Juhola (sd.), Hannu Tullinen (sd.), Jenni Tissari (sd.), Marita Hokkanen (sd.), Paavo Barck (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Petri Tikkanen (sd.), Soile Kuitunen (sd.). Tyhjää äänesti Jaakko Väänänen (kesk.).

Suomenniemen kirjaston lakkauttaminen: Pohjaesityksen mukaisesti. Ei-äänet: Hannu Tullinen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Arto Seppälä (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Marita Hokkanen (sd.), Jussi Marttinen (vkk.), Paavo Barck (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Jarmo Lautamäki (vihr.), Katriina Janhunen (vihr.), Veli Liikanen (vihr.), Tomi Sikanen (ps.), Minna Pöntinen (vihr.), Jatta Juhola (sd.), Satu Taavitsainen (sd.), Heli Kauppinen (vihr.), Jenni Tissari (sd.), Petri Tikkanen (sd.). Tyhjää äänestivät Antti Pakarinen (kesk.), Laura Hämäläinen (kesk.), Jaakko Väänänen (kesk.).

Otavan kirjaston lakkauttaminen: Pohjaesityksen mukaisesti. Ei-äänet: Arto Seppälä (sd.), Hannu Tullinen (sd.), Jussi Marttinen (vkk.), Katriina Janhunen (vihr.), Soile Kuitunen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Jenni Tissari (sd.), Marita Hokkanen (sd.), Heli Kauppinen (vihr.), Jarmo Lautamäki (vihr.), Raine Lehkonen (sd.), Veli Liikanen (vihr.), Paavo Barck (sd.), Jatta Juhola (sd.), Satu Taavitsainen (sd.), Petri Tikkanen (sd.). Tyhjää äänestivät Jaakko Väänänen (kesk.), Antti Pakarinen (kesk.), Laura Hämäläinen (kesk.)

Lukiosta leikkaaminen 150 000 eurolla vuonna 2023: Pohjaesityksen mukaan. Ei-äänet: Hannu Tullinen (sd.), Arto Seppälä (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Marita Hokkanen (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Jatta Juhola (sd.), Paavo Barck (sd.), Satu Taavitsainen (sd.), Jenni Tissari (sd.), Petri Tikkanen (sd.), Jarno Strengell (sd.). Tyhjää äänesti Jaakko Väänänen (kesk.)

Liikuntapalveluista leikkaaminen 200 000 eurolla vuosina 2023 ja 24: Pohjaesityksen mukaan. Ei-äänet: Satu Taavitsainen (sd.), Arto Seppälä (sd.), Paavo Barck (sd.), Hannu Tullinen (sd.), Marita Hokkanen (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Jatta Juhola (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Jenni Tissari (sd.), Petri Tikkanen (sd.), Jarno Strengell (sd.). Tyhjää äänesti Jaakko Väänänen (kesk.)

Nuorisopalveluista leikkaaminen yhdellä henkilötyövuodella vuonna 2023: Pohjaesityksen mukaan. Ei-äänet: Arto Seppälä (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Hannu Tullinen (sd.), Paavo Barck (sd.), Satu Taavitsainen (sd.), Marita Hokkanen (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Jenni Tissari (sd.), Jatta Juhola (sd.), Petri Tikkanen (sd.), Jarmo Lautamäki (vihr.), Katriina Janhunen (vihr.), Jarno Strengell (sd.). Tyhjää äänesti Jaakko Väänänen (kesk.)

Teatterin avustuksen leikkaaminen vuonna 2023: Pohjaesityksen mukaan. Ei-äänet: Jenni Tissari (sd.), Arto Seppälä (sd.), Paavo Barck (sd.), Satu Taavitsainen (sd.), Jussi Marttinen (vkk.), Marita Hokkanen (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Jatta Juhola (sd.), Jarno Strengell (sd.), Hannu Tullinen (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Petri Tikkanen (sd.)

Otavan lähipalvelupisteen rahoituksen leikkaaminen 16 000 eurolla vuonna 2023: Pohjaesityksen mukaan. Ei-äänet: Arto Seppälä (sd.), Jussi Marttinen (vkk.), Marita Hokkanen (sd.), Satu Taavitsainen (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Jatta Juhola (sd.), Hannu Tullinen (sd.), Raine Lehkonen (sd.), Jenni Tissari (sd.), Paavo Barck (sd.), Petri Tikkanen (sd.), Jarno Strengell (sd.). Tyhjää äänestivät Jaakko Väänänen (kesk.), Laura Hämäläinen (kesk.), Antti Pakarinen (kesk.)

Yksityistieavustusten leikkaukset: Pohjaesityksen mukaan. Ei-äänet: Jussi Marttinen (vkk.), Jaakko Väänänen (kesk.), Jarno Strengell (sd.), Paavo Barck (sd.). Tyhjää äänesti Marita Hokkanen (sd.).

Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma hyväksyttiin toimenpide-esitysten mukaisesti. Kaupunginhallituksen esitys tuli päätökseksi.

Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisen toimielimen erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

§ 45 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmaan liittyvät määrärahamuutokset vuodelle 2022

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite

Veli Liikanen (vihr.): Mikkelin kestävän kehityksen strategia seudun yritysten kilpailuvaltiksi