Kaupunginhallituksen päätöksiä 9.5.2022

Nuija

Kaupunginhallitus, kokous 9.5.2022

§ Esityslista

§ 195 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdotti,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 196 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdotti,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 197 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdotti, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 198 Kaupunginvaltuuston kokouksen 21.3.2022 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päätti niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 199 Vuoden 2021 kunniamerkkien luovuttaminen

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kunniamerkit luovutetaan 23.5.2022 pidettävän kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.

§ 200 Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen toteutuminen ja hyvinvoinnin tilan seuranta 2021

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus merkitsi Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seurannan 2021 tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 201 Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kumppanuussopimuksen Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa vuodelle 2022 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaikkien kaupunginhallituksen alaisten kumppanuussopimusten jatko tarkastellaan uudelleen vuodelle 2023 myöhemmin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa hyväksyttävien linjausten mukaisesti.

§ 202 Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän perustaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki ei ryhdy jäseneksi uuteen perustettavaan Sateenkaaren koulun kuntayhtymään. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että osittaisjakautumissopimusta ei voida hyväksyä ehdotetussa muodossa, sillä se ei kohtele Vaalijala-kuntayhtymän jäsenkuntia tasapuolisesti.

§ 203 Sitoutuminen Hanselin puitejärjestelyn kilpailutukseen Leasingpalvelut 2023-2024 (2026)

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki mukaan lukien Mikkelin Vesiliikelaitos ja Liikelaitos Otavia sitoutuvat Hanselin kilpailutukseen "Leasingpalvelut 2023-2024 (2026)". Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa vt. talousjohtajan allekirjoittamaan sitoumuslomakkeen. 

§ 204 OOO Ese -yhtiön myyntilupa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa OOO ESE -yhtiön myynnin toteuttamiseksi.

§ 205 Talouden seuranta 3/2022

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2022 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

§ 206 Työllisyyden kuntakokeilun asiakasvastaanottotehtävän muuttaminen määräaikaiseksi viraksi

Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn asiakaspalvelutehtävän muuttamisen määräaikaiseksi viraksi 16.5.2022 alkaen kuntakokeilun keston ajaksi. Kuntakokeilu päättyy voimassa olevan lain mukaan 30.6.2023.

§ 207 Kaupunginjohtajan viran aukijulistaminen

Kaupunginhallitus päätti julistaa viran auki 12.5.2022. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi kaupunginjohtajan hakua varten valmisteluryhmän, jonka se oikeuttaa laatimaan viranhakuilmoituksen sekä valmistelmaan haastattelut.

Kaupunginhallitus nimesi kaupunginjohtajan hakua varten valmisteluryhmään Pirjo Siiskosen, Satu Taavitsaisen, Raimo Heinäsen, Pirkko Valtolan ja Heli Kauppisen sekä hallintojohtaja Ari Liikasen.

Merkittiin,​ että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.