Maksuton Waltti-kortti on mikkeliläinen ilmastoteko

Bussipysäkki.

Mikkelin kaupunki tarjoaa kaikille mikkeliläisille peruskoululaisille tänäkin lukuvuonna maksuttoman Waltti-kortin kaupungin joukkoliikenteessä. Mikkelin noin 5000 peruskoululaista saavat siis kulkea vapaasti kaikilla Mikkelin kaupungin alueen matkustusvyöhykkeillä.

Nyt bussiin astuvat koululaiset on otettu mukaan myös Suomen ympäristökeskuksen valtakunnalliseen Kestävyysloikka-palveluun: Maksuton joukkoliikenne kannustaa itsenäiseen kulkemiseen – Kestävyysloikka (ymparisto.fi). Kyseessä on palvelussa koko Etelä-Savon ensimmäinen ilmastoloikka, mutta se saa pian seurakseen muitakin ilmastotekoja seudulta osana Mikkelin seudun ilmastopolku -hanketta. Kestävyyspalvelussa on Mikkelistä myös toinen esimerkki, kestävyysloikkana palveluun lisätty Perinnehirsien uudelleenkäyttö, jota on Mikkelissä edistetty osana CityLoops-hanketta.

Maksuttoman Waltti-kortin myötä joukkoliikenteen matkustusmäärät ovat kasvaneet, ja kyytiinnousuista nykyisin hieman yli 40 prosenttia on peruskoululaisten maksuttomia matkoja. Tavoitteena on opettaa lapset joukkoliikenteen käyttäjiksi ja vähentää yksityisautoilua. Myös koulut voivat nyt helposti hyödyntää joukkoliikennevuoroja silloin, kun aikataulut ovat sopivat.

Mikkelin kasvihuonekaasupäästöistä noin kolmannes tulee tieliikenteestä. Liikenteen päästöjen toivotaan vähenevän maksuttoman joukkoliikenteen avulla, sillä suomalaisten matkoista noin kymmenesosa liittyy kyyditsemiseen. Eniten kyyditsemismatkoja tekevät lapsiperheiden vanhemmat. Maksuton Waltti-kortti madaltaa kynnystä valita linja-auto sen sijaan, että lapsia ja nuoria kuljetettaisiin harrastuksiin henkilöautolla.

– Maksuton joukkoliikenne vaikuttaa paitsi lasten, myös heidän perheidensä liikkumiseen. Kun joukkoliikennettä sujuvasti käyttävät lapset kasvavat aikuisiksi, toivomme heidän yhä käyttävän linja-autoa, sanoo Mikkelin seudun ilmastopolku -hankkeen Kerttu Hakala.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on tutkittu mikkeliläisten lasten aktiivista liikkumista verrattuna kouvolalaisiin lapsiin. Näin on saatu tietoa maksuttoman Waltti-kortin vaikutuksista. Tutkimusta syvennetään paraikaa myös ilmastovaikutusten pohdinnalla.