Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 13.9.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 13.9.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 82 Mikalo Oy:n organisaatiouudistus

Toimitusjohtaja Hannu Sormunen selosti asiaa jaostolle. Merkittiin tiedoksi.

§ 83 Syyskuun 2022 elinvoimakatsaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki antoi jaostolle katsauksen ajankohtaisista elinvoima-asioista. Merkittiin tiedoksi.

§ 84 Konsernipäivä 2022

Konsernipäivä järjestetään 24.11.2022.

§ 85 Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Mikkelin kaupungin yhteinen tukipalveluyhtiö ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottamista varten

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki on mukana perustamassa Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelus Oy -nimistä yhtiötä.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com