Lentokentän alueen vesijohtoverkostossa vuoto 20.9.

vettä

Vesilaitos tiedottaa.

Lentokentän alueen vesijohtoverkostossa on havaittu vuoto. Korjaustyöt on aloitettu. Lentokentän ja Tuskun alueella saattaa ilmetä vesijohtoveden samentumista veden paineen ja virtaussuuntien muutoksesta johtuen. Veden juoksutus auttaa värivaihteluiden poistumisessa.