Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 4.10.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 4.10.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 88 Biokaasu- ja kiertotalousliiketoimintojen yhdistäminen

Asiaa jaostolle selostivat Metsäsairilan toimitusjohtaja Ville Kakkonen ja Etelä-Savon Energian toimitusjohtaja Erkki Karppanen.

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

Metsäsairila Oy:lle myönnetään lupa siirtää liiketoimintasiirrolla markkinaehtoinen kiertotalousliiketoiminta BioSairila Oy:lle.
Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa siirtää kaasuliiketoiminta liiketoimintasiirrolla BioSairila Oy:lle.
BioSairila Oy:lle myönnetään lupa ottaa vastaan Metsäsairila Oy:n markkinaehtoinen kiertotalousliiketoiminta sekä Etelä-Savon Energia Oy:n kaasuliiketoiminta liiketoimintasiirroilla.

Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi Biohauki Oy:n tytäryhtiösulautumisen Etelä-Savon Energia Oy:hyn syksyllä 2022.

§ 89 Suur-Savon Sähkö Oy:n ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä

Hyväksyttiin.

§ 90 Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 10.11.2022

Edustajaksi vuosikokoukseen nimettiin Ari Liikanen. Hallitukseen nimettiin Kirsi Olkkonen ja Heli Kauppinen.

§ 91 Lake Saimaa ry:n syyskokous 27.10.2022

Jaosto päätti, että kuluvan valtuustokauden loppuun saakka Mikkelin kaupungin edustajana Lake Saimaa ry:n kokouksissa toimii kaupunginjohtaja ja varaedustajana strategia- ja kehityspäällikkö.

§ 92 Konsernipäivän ohjelma 24.11.2022

Jaosto ohjeisti viranhaltijoita konsernipäivän ohjelman sisällön osalta käydyn keskustelun pohjalta.

§ 93 Purkulupa, Kontionkatu 1 ja 5, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään ja esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 94 Etelä-Savon Kaapelitelevisio Oy:n purkaminen (lisäpykälä)

Hyväksyttiin.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com