Kaupunginhallitus päätti energian kulutusta hillitsevistä toimenpiteistä – syynä noussut sähkön hinta

katuvalo

Kaupunginhallitus päätti maanantaina 10.10.2022 keinoista, joilla kaupunki pyrkii hillitsemään energian kulutusta. Päätösesityksen toimenpiteet on koottu syksyn 2022 aikana työryhmässä, joka koostuu kaupungin eri yksiköiden ja palvelualueiden asiantuntijoista ja viranhaltijoista.  

Työryhmän tehtävänä oli tunnistaa ne pisteet ja toiminnot, jotka kuluttavat runsaasti sähköä. Tunnistamisen jälkeen on koottu listaa toimenpiteistä, joilla kaupungin sähkön kulutusta voidaan hillitä. Lisäksi kaupunki toteuttaa viestintäkampanjan, jonka tavoitteena on kertoa tavoista, joilla työntekijät voivat hillitä organisaation energian kulutusta arkityössään.  Lisäksi kaupunki viestii aktiivisesti niistä keinoista, joilla kaupunkilaiset voivat osaltaan vähentää omaa energian kulutustaan.

Työryhmä on painottanut esityksissään sellaisia kohteita ja toimenpiteitä, joilla energiasäästöjä saadaan lyhyellä aikavälillä.  Toimenpide-ehdotuksia ovat muun muassa katuvalaistuksen vähentäminen, kuntoratojen valaistun ajan lyhentäminen, uimahallien saunojen lämmitysajan lyhentäminen, Hänskin jäädyttämisen myöhäistäminen sekä huonelämpötilojen laskeminen.

Toimenpide-ehdotusten taustalla on kallistunut sähkö. Sähkön hinta on moninkertaistunut koronan jälkeisen kysynnän noustua, Ukrainan sodan sytyttyä, Venäjän kaasun ja öljyn tuonnin vähennettyä Eurooppaan. Kuiva kesä ja Pohjoismainen normaalia heikompi vesitilanne ovat nostaneet sähkön markkinahintaa entisestään. Ilman säästötoimenpiteitä on arvioitu, että kaupungin sähkölasku nousee ensi vuonna yli 6,7 miljoonalla vuoden 2021 tilinpäätöksen tasosta.

Energian kulutusta leikkaavien toimenpiteiden linjauksista päätti kaupunginhallitus, koska niiden toimet ja vaikuttavuus yltävät kaikkiin palvelualueisiin ja osaltaan myös kaupunkiorganisaation ulkoisiin asiakkaisiin.

Lue hallituksen esityslistan teksti kokonaisuudessaan (linkki)
Esittely löytyy kohdasta § 364 Linjaukset energian (sähkö) kulutuksen leikkaamiseksi.