Sodan ja rauhan keskus Muistissa tarjoillaan asiaa tuoreimmasta sotahistoriallisesta tietokirjallisuudesta

Sodan ja rauhan keskus Muistin julkisivu.

Sodan ja rauhan keskus Muistin kulttuuritarjonta laajenee, kun Muistin kirjailijavieraat -luentosarja käynnistyy 22.10. Luvassa on ajankohtaisia, tarkkanäköisiä ja mielenkiintoisia katsauksia Suomen sotien historiaan.

Muistin kirjailijavieraat on luentosarja, joka johdattelee kuulijansa tutustumaan ajankohtaisen sotahistoriallisen tietokirjallisuuden pariin. Tilaisuudessa päästään paneutumaan kirjailijan itsensä kertomana hänen tuoreimpaan teokseensa, keskustelemaan aiheesta esiintyjän ja muun yleisön kanssa sekä hankkimaan kirjan myös omaan hyllyyn. Luentosarjan tapahtumapaikkana toimii Sodan ja rauhan keskus Muistin auditorio, joka soveltuu erinomaisesti monipuoliseen esiintymis- ja kokoontumiskäyttöön.

Luentosarjan aloittaa 22.10. kello 13 Mikko Tynin luento Mannerheimin henkivartiointi sotavuosina. Luennollaan Tyni taustoittaa Mannerheimin henkivartiointia aina vuodesta 1918 alkaen liikkuen kronologisesti YH-vaiheen järjestelyiden kautta talvi- ja jatkosotaan. Tyni keskittyy henkilösuojausjärjestelyiden ydinkohtiin, käytännön seikkoihin ja keskeisiin henkilöihin. Lisäksi hän paneutuu tarkemmin muutamaan erityistilanteeseen, kuten Hitlerin vierailuun Mannerheimin syntymäpäivillä 4.6.1942 ja marsalkan murhayritykseen sitä seuraavana vuonna. Luento perustuu Tynin uusimpaan teokseen Marsalkan muskettisoturit – Mannerheimin henkivartiointi ja turvallisuus 1918–1946. Mikko Tyni on tietokirjailija, joka on perehtynyt erityisesti tiedusteluhistoriaan ja sota-ajan lääkintähuoltoon. Päätyönään hän toimii tuotantojohtajana peliteollisuudessa.

Luentosarjaa jatkaa 3.11. kello 17 Janne Könösen katsaus hänen uusimpaan tietokirjaansa Hitler ja Suomi – Pohjolan luonnonvarat ja suurvaltasota. Teoksen taustoittamana Könönen kertoo, miten Hitler oivalsi Suomen sotilaallisen ja taloudellisen arvon ja esittelee Suomen tien mitättömästä reunavaltiosta natsi-Saksan elintärkeäksi liittolaiseksi. Keskeiseksi nousee Hitlerin halu nostaa Saksa samalle viivalle resursseiltaan rikkaiden Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa ja se, kuinka kipeästi hän tarvitsi siihen Suomen luonnonvaroja, kuten malmia ja nikkeliä, ja niiden ohella Suomen sotilaallista kyvykkyyttä. Janne Könönen on toimittaja, tietokirjailija ja historiantutkija, joka on perehtynyt erityisesti toisen maailmansodan historiaan.

Syksyn luentosarjan päättää 17.11. kello 17 Mikko Karjalainen luennollaan Mannerheimin sotataidosta. Mannerheim otti kaikkiaan osaa viiteen eri sotaan, joissa hän taisteli niin ratsain, joukkojen edessä kuin neuvottelupöydänkin takana. Millainen hänen sotataitonsa oli, miten hän sitä kehitti ja miten esimerkiksi Venäjän tsaarinarmeijan ajat vaikuttivat hänen taisteluosaamiseensa? Karjalaisen vasta julkaistu tietokirja Mannerheimin sotataito on katsaus Carl Gustaf Mannerheimin huimiin sotakokemuksiin aina 1880-luvulta 1940-luvulle. Mikko Karjalainen on maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon apulaisprofessori, joka työskentelee muun muassa Puolustusvoimien kokeilu- ja kehittämistoiminnan historiallisia juuria tutkivan hankkeen parissa.

Muistin kirjailijavieraat -tapahtumien pääsymaksu on viisi euroa. Pääsymaksu oikeuttaa sisäänpääsyyn yhdelle luennolle.

Kuva: Jonne Vaahtera