Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2023 on julkaistu – esityksessä korostuvat alijäämän kattamisen aikaraja sekä sote-uudistuksen tuomat muutokset

Mikkelin kaupungintalo.

Kaupunginjohtaja Timo Halonen esitteli talousarvioesityksensä medialle torstaina 20.10.2022. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen keskiössä ovat alijäämien kattaminen sekä toimintasuunnitelman aikaansaaminen haastavina näyttäytyville taloussuunnitelmavuosille.

Talousarvioesityksen mukaan Mikkelin kaupungin tulos vuoden 2023 talousarviossa muodostuu 35,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Ilman kaupunginvaltuuston linjaamaa Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutusta tulos olisi 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvion mukainen tulos ei kuitenkaan vielä riitä kumulatiivisten alijäämien kattamiseen vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Tässä vaiheessa kyseessä on kaupunginjohtajan talousarvioesitys. Seuraavaksi esitystä käsittelee kaupunginhallitus. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 14.11.2022.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen pääkohdat

Sote-uudistus muuttaa kuntakenttää

Kuntakenttä on suuren mullistuksen edessä, kun sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhoidon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Kuntatalouden suurena ongelmana on jo pitkään ollut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta, ja sote-uudistus helpottaa kuntien menopaineita siirtämällä väestön ikääntymisen jatkuvasti kasvattamat sote-kustannukset kunnilta hyvinvointialueille. Samalla myös sote-kustannuksiin liittyvät laskennalliset tulot siirretään kunnilta hyvinvointialueille, mutta aiemmin aiheutuneet velat ja alijäämät jäävät kuntien vastattavaksi ja katettavaksi.

Sote-uudistus ei kuitenkaan tarjoa pikavoittoja tai nopeaa parannusta Mikkelin taloustilanteeseen, vaikka joka vuosi vauhdilla kasvaneiden sote-kustannusten siirtyminen pois kaupungin harteilta tuokin helpotusta muun muassa talouden ennakoitavuuden kohenemisena. Sote-rahoituksen siirtolaskennan toimintalogiikan takia kaupungin talouden heikko tasapainotilanne jää pääosin pysyväksi myös uudistuksen jälkeen. Lopulliset siirtolaskelmat ovat käytettävissä syksyllä 2023, ja Essoten ennakoidut vuoden 2022 talousarvioylitykset tulevat leikkaamaan Mikkelin tulevien vuosien valtionosuuksia pysyvästi vielä tämänhetkisiä laskelmaversioita enemmän. Epävarmuus tulevien vuosien valtionosuuksien suhteen tekee pidemmän aikavälin taloussuunnittelun poikkeuksellisen haastavaksi. Olosuhteet vaativat epävarmuuden sietokykyä ja malttia keskittyä katsomaan taloussuunnitelmavuosien yleistä kehityssuuntaa yli käsillä olevan talousarviovuoden.

Ensimmäinen uuden ajan talousarvio – alijäämät katettava vuoden loppuun mennessä

Sote-uudistuksen lisäksi vuosi 2023 on Mikkelille merkityksellinen myös vuoden 2018 tilinpäätöksestä alkaen taseeseen kertyneen kumulatiivisen alijäämän kattamisen aikarajan vuoksi. Kertyneet alijäämät on kyettävä kattamaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 tilinpäätöksessä, jotta kaupunki ei joutuisi niin sanottuun kriisikuntamenettelyyn. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä alijäämää on 33,6 miljoonaa euroa, ja vuonna 2022 sitä arvioidaan muodostuvan noin 8,8 miljoonaa euroa lisää. Näin ollen talousarvion laatimishetken arvio vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaisen katettavan kumulatiivisen alijäämän määrästä on noin 42,4 miljoonaa euroa.

Sote- ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuun poistumisen myötä kaupungin budjetoidut toimintakulut putoavat 222 miljoonaan euroon, alle puoleen aiemmista vuosista. Toimintatuottojen määrä on noin 93 miljoonaa euroa. Verotulot putoavat vuoden 2022 noin 244 miljoonan euron tasosta 137 miljoonaan euroon ja valtionosuudet 134 miljoonasta 11 miljoonaan euroon. Vuosikatteeksi muodostuu noin 21 miljoonaa euroa, joka  ei riitä kattamaan 26 miljoonan euron nettoinvestointeja.

Mikkelin kaupungin tulos vuoden 2023 talousarviossa muodostuu 35,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Ilman kaupunginvaltuuston linjaamaa Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutusta tulos olisi 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvion mukainen tulos ei kuitenkaan vielä riitä kumulatiivisten alijäämien kattamiseen vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman, jonka toimeenpano jatkuu talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. Talousarviovuoden aikana kaupungin on kyettävä tekemään nopealla aikataululla myös uusia toimenpiteitä, jotta kumulatiivisen alijäämän kattaminen onnistuisi ja kriisikuntamenettelyltä vältyttäisiin. Tähän ratkaisuvaihtoehtona on kaupunginvaltuuston linjauksen mukainen Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynti siinä tapauksessa, että yhtiöltä saatavilla lisätuloutuksilla ei onnistuta kattamaan alijäämiä vuoden loppuun mennessä. Ratkaisuja on löydettävä myös voimakkaasti alijäämäisenä näyttäytyvistä taloussuunnitelmavuosista selviämiseen, jotta alijäämää ei alkaisi kertyä taseeseen uudelleen ja velkaantumiskierre saataisiin katkeamaan.

Investointeja tulevaan

Investointien nettotaso vuonna 2023 on 26 miljoonaa euroa. Koko suunnitelmakaudella nettoinvestointisumma on noin 105 miljoonaa euroa. Kaupungin panostus lapsiin ja nuoriin näkyy investointiohjelmassa; entisen Urpolan koulun tontille rakentuva Saimaanportin yhtenäiskoulu on taloussuunnitelmakauden suurin yksittäinen investointihanke. Taloussuunnitelmavuosilla 2025–2026 varaudutaan myös itäisen alueen päiväkoti- ja kouluverkon uudistamiseen. Elinvoiman kehittämisen kannalta merkittävänä panostuksena näyttäytyy suunnitelmakaudella erityisesti satamalahden alueen kehittäminen.

Vaikka kaupungin taloudellinen tilanne haastaa meitä ja yleinen maailmantilanne saattaa tuntua tällä hetkellä kovin synkältä, on jaksettava uskoa tulevaisuuteen. Kuten koronaepidemian nujertamisessa, yhdessä toimien pystymme voittamaan myös muut haasteet. Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa. FinSote 2020 -tutkimuksen mukaan Etelä-Savossa ja erityisesti Mikkelissä asuvat Suomen toiseksi onnellisimmat kuntalaiset. Uskon, että kaupunkilaisten onnellisuus sekä lukuisat muun muassa viitostielle näkyvät elinvoimahankkeet viestittävät selvästi, että elinvoimalle ja onnelliselle elämälle on perustellusti hyvät eväät Mikkelissä nyt ja tulevaisuudessa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitystä käsittelee seuraavaksi kaupunginhallitus.  Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 14.11.2022.

Linkki: Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen aineisto tiedotustilaisuudessa 20.10.2022