Kaupunginhallituksen päätöksiä 1.11.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ 406 Perustettavat ja lakkautettavat virat 2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä perustettavat uudet virat vuodelle 2023 ja lakkauttaa tarpeettomat virat 1.1.2023 lukien.

§ 407 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023-2025

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan henkilöstö-​ ja koulutussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Henkilöstöjohtaja Petri Mattila korosti esittelyn yhteydessä, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelma voi tarkentua talousarviokäsittelyn edetessä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 408 Ulkoisten vuokrien korottaminen 1.1.2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuokraus- ja käyttöpalveluiden ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisen 1.1.2023 alkaen 4,5 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

§ 409 Veroprosentit vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,36 %.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
  • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
  • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
  • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %

§ 410 -415

Käsittelyä talousarviopykälien osalta jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 7.11.2022.