Esedulle myönnetty järjestämislupa kolmeen englanninkieliseen ammatilliseen perustutkintoon

Esedun logo.

Etelä-Savon Koulutus Oy:lle eli Esedulle on myönnetty englanninkielisten kone- ja tuotantotekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä ravintola- ja catering-alan perustutkintojen järjestämislupa 1.1.2023 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa päätöksen perusteluissaan, että Etelä-Savossa on koulutuksiin liittyen alueellista osaamistarvetta.

Esedu pystyy jatkossa vastaamaan entistä paremmin Etelä-Savon yritysten kasvavaan osaajapulaan sekä osaltaan vahvistamaan yritysten toimintaedellytyksiä ja maakunnan elinvoimaisuutta. Alueemme työelämän edustajia kuultiin hakuprosessin aikana englanninkielisten koulutusten tarpeen osalta.

– Englanninkielinen tutkinto edistää työllistymistä alueellamme ja parantaa jatkuvaa oppimista sekä tukee opiskelijoiden ja alueen työelämän kansainvälisyyttä. Haluamme kiittää kaikkia lausunnon antaneita tahoja yhteistyössä saavutetusta tuloksesta, kertoo Esedun toimitusjohtaja Arja Flinkman.

Tällä hetkellä englanninkielistä järjestämislupaa kyseisiin perustutkintoihin ei ole Etelä-Savossa. Esedu on ensimmäinen oppilaitos, jolle lupa on alueellamme myönnetty. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan Esedulla on laadulliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset toteuttaa jatkossa englanninkielistä ammatillista perustutkintokoulutusta.

– Englanninkielisten tutkintojen järjestämislupa avaa joustavamman ja nopeamman polun työelämään sijoittumiselle niille opiskelijoillemme, joiden äidinkieli ei ole suomi, Flinkman toteaa.

Esedu tiedottaa verkkosivuillaan englanninkielisten koulutusten toteuttamisesta myöhemmin.

Lisää Esedun kuulumisia on luvassa konserniyhtiöiden juttusarjassamme lähiaikoina!