Mikkelin taidemuseon näyttelyohjelma vuodelle 2023 on julkaistu

Taidemuseon mainos ikkunassa.

Mikkelin taidemuseon näyttelyvuoden 2023 aloittaa valokuvataiteilija Perttu Saksa. Hän on tunnettu valokuvateoksistaan, joissa yhdistyvät vahva visuaalinen tarkkanäköisyys ja monikerrollisellisuus. Teoksissaan Saksa käsittelee ihmisen ja luonnon välisiä suhteita. Taidemuseon kesänäyttelynä on kolmivuosittain toistuva Mikkelin kuvitustriennale. Mikkelin 13. kuvitustriennalessa tuodaan esiin viimeisen kolmen vuoden aikana julkaistua kuvitusta mahdollisimman laaja-alaisesti. Näyttelyvuoden päättää kiertonäyttely Überhund – Taiteen kiehtovat Koirat. Näyttely esittelee monipuolisesti koiraa ja sen eri rooleja kuvataiteessa viimeisen 150 vuoden aikana.

10.2.–21.5.2023 DARK ATLAS 

Valokuvataiteilija Perttu Saksa tuo Mikkelin taidemuseoon Dark Atlas -valokuvasarjan, jossa hän yhdistelee dokumentaarisia valokuvia, asetelmia ja abstrakteja teoksia. Saksa pohtii energiaa ja sen olemusta yhteiskunnan rakenteellisena osana ja paikantaa sen fyysiseksi elementiksi ihmisen tasolla. Öljy ja bensiini ovat Saksan kuvissa konkreettinen aihe, samoin kuin riippuvuutemme fossiilisiin polttoaineisiin ja niistä aiheutuviin ongelmiin. Näyttelyn yhteydessä on esillä ja myynnissä Saksan tänä vuonna ilmestynyt kirja Dark Atlas (Kehrer Verlag 2022).

10.6.–24.9.2023 MIKKELIN 13. KUVITUSTRIENNALE 

Mikkelin 13. kuvitustriennale esittelee nykykuvituksen laaja-alaisuutta ja monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Visualisoituneessa kulttuurissa kuvitus on levinnyt myös perinteisten julkaisukanavien ulkopuolelle. Triennale toteutetaan kilpailuna, jossa kuvitusten aihe, toteutustapa ja -tekniikka on vapaa. Kaikki teokset on julkaistu viimeisen kolmen vuoden aikana. Työt näyttelyyn valitsee viisihenkinen jury. Mikkelin taidemuseo ja Grafia ry ovat perustaneet tapahtuman vuonna 1987 ja Kuvittajat ry on ollut mukana yhteistyössä vuodesta 2008. Näyttelyn kansainvälinen vieras on norjalaiskuvittaja Mari Kanstad Johnsen.

13.10.2023–28.1.2024 ÜBERHUND – TAITEEN KIEHTOVAT KOIRAT

Kuvataiteessa koiria esiintyy huomattavan paljon, mutta arkisina ja tavallisinakin hahmoina ne saattavat jäädä helposti huomaamatta. Überhund-näyttely tuokin katseen kohteeksi koiran. Perinteisesti koiran rooli taiteessa on liittynyt turvaan, uskollisuuteen ja kumppanuuteen. Siihen on liitetty sentimentaalisuuden ja suloisuuden määreet. Näyttely avaa perinteisten koiraan liitettyjen teemojen lisäksi koiran poliittista roolia ja jalostuseettisiä kipukohtia sekä tutkii koiran materiaalisuuta. Taidehistorioitsija, FM Sonja Hämäläisen ideoima ja Salon taidemuseon johtajan Susanna Luojuksen kuratoima kiertonäyttely on toteutettu yhteistyössä Salon, Kouvolan, Jyväskylän, Mikkelin ja Kuopion taidemuseoiden kanssa. Teoksia on lainassa suomalaisista julkisista kokoelmista, museoista, gallerioista, säätiöistä ja yksityisiltä omistajilta. Näyttely on laajin koiria esittävän taiteen kokonaisuus mitä Suomessa on koskaan nähty. Näyttelyyn liittyy myös runsaasti kuvitettu julkaisu, joka tuo esille taustoja ja näkökulmia koirista kuvataiteessa.