Mikkelissä laskettiin kävelijöitä ja pyöräilijöitä

Polkupyörä nojaamassa liikennemerkkiin lumisessa maisemassa.

Mikkelin kaupungilla on ollut kesäkuusta 2022 lähtien käytössään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määriä laskeva laite. Laskentalaite on siirrettävissä ja voidaan kiinnittää esimerkiksi valaisinpylvääseen. Laite laskee erikseen jalankulkijat ja pyöräilijät.

Laskennat voidaan suorittaa samassa kohteessa määräajoin, jolloin saadaan tietoa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrästä ja kulkutapaosuuden kehityksestä. Mittaamalla saadaan tietoa kävelyn ja pyöräilyn merkityksestä liikennejärjestelmälle ja yksilöiden liikkumiselle. Valtakunnallisena tavoitteena on kasvattaa kävelyn ja pyöräilyn matkamääriä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kasvu tarkoittaisi 35–38 prosentin kulkutapaosuutta (Liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2018).

Edistämisohjelmalla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kaupungeissa ja kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista. Kulkutapaosuutta seurataan myös Mikkelin ilmasto-ohjelmassa 2022–35 (hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa 13.12.2021). Mittarina on kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen seurantamittauksilla ja kyselytutkimuksilla. Ilmasto-ohjelman yhtenä tavoitteena on vähentää autoliikennettä erityisesti lyhyillä matkoilla.

Kesällä 2022 kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrää laskettiin laskentalaiteella Raatihuoneenkadun jalankulku- ja pyörätiellä sekä Jääkärinkadun jalankulku- ja pyörätien päättymiskohdassa Annikinkadun liittymässä.

Raatihuoneenkadun jalankulku- ja pyöräilijämäärät

Raatihuoneenkadulla laskentalaite oli käytössä 20.6.–28.8.2022. Jalankulkijoiden keskimääräinen määrä vuorokaudessa oli 461 jalankulkijaa. Eniten kävelijöitä oli tiistaina 23. elokuuta, jolloin jalankulkijoita oli 869. Pyöräilijöiden keskimääräinen määrä vuorokaudessa oli 464 pyöräilijää. Pyöräilijöiden huippupäivä oli tiistai 16. elokuuta, jolloin pyöräilijöitä oli 695. Koululaiset ja opiskelijat kasvattivat jalankulkijoiden määrää keskimäärin reilulla 200 kävelijällä ja pyöräilijöiden määrää 60 pyöräilijällä. Tunneittain tarkasteltuna arkena sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden määrät vilkastuvat kello 5 jälkeen aamulla ja pienenevät kello 17 jälkeen illalla. Pyöräilijöiden liikkumisessa on havaittavissa arkena selkeämmät huipputunnit, jotka sijoittuvat kello 14–15 välille ollen korkeimmillaan keskimäärin 56 pyöräilijää tunnissa. Kävelijöiden huipputunnit sijoittuvat tasaisemmin välille kello 12–15 ollen korkeimmillaan keskimäärin 57 jalankulkijaa tunnissa.

Viikonloppuisin sekä kävelijöiden että polkupyöräilijöiden määrät pienenivät arkipäiviin verrattuna.  Keskimäärin lauantaina kävelijöitä oli 295 ja pyöräilijöitä 315. Sunnuntaisin kävelijöitä oli 267 ja pyöräilijöitä 307 vuorokaudessa.

Jääkärinkadun jalankulku- ja pyöräilijämäärät

Jääkärinkadulla laskentalaite oli käytössä 29.8.–13.11.2022. Jalankulkijoiden keskimääräinen määrä vuorokaudessa oli 322 jalankulkijaa. Eniten kävelijöitä oli maanantaina 29. elokuuta, jolloin jalankulkijoita oli 645. Pyöräilijöiden keskimääräinen määrä vuorokaudessa oli 318 pyöräilijää. Pyöräilijöiden huippupäivä oli tiistai 13. syyskuuta, jolloin pyöräilijöitä oli 645.

Viikonloppuisin etenkin pyöräilijöiden määrä romahti, kun keskimääräisenä arkipäivinä pyöräilijöitä oli 366, viikonloppuna heitä oli alle sata molempina päivinä. Jalankulkijoiden määrä putosi viikonloppuisin yli 60 prosenttia keskimääräisestä arkipäivästä.

Laskentalaite käsittelee esimerkiksi potkulaudat polkupyörinä, koska laite ei pysty erottelemaan kulkuvälineitä laitteen letkun yli menevien renkaiden perusteella. Sähköpotkulaudat rinnastetaan tieliikennelaissa polkupyöriin.