Työryhmä ehdottaa Muistille tärkeää roolia veteraaniperinnetyössä

Sodan ja rauhan keskus Muistin julkisivu talvisena päivänä.

Valtioneuvoston asettama työryhmä on julkaissut ehdotuksensa veteraaniperinnetyön tulevaisuudesta. Mikkelissä sijaitseva Sodan ja rauhan keskus Muisti on ehdotuksessa keskeisessä roolissa.

Ehdotus keskittyy siihen, miten Suomen 1939–45 käymien sotien ja veteraanien perinnettä tulevaisuudessa säilytetään. Työryhmä pitää tärkeänä, että veteraaniperinnetyön merkitys ja rahoitus tunnistetaan pitkäjänteisesti yli hallituskausien ja hallitusohjelmien. Koska veteraaniperinne ja -perinnetyö ovat kiinteä osa maanpuolustusta ja kulttuuriperintöä, niistä huolehtiminen kuuluu laajalle joukolle: useille järjestöille, yhdistyksille, säätiöille, kunnille ja seurakunnille sekä valtiolle.

Mikkelin kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ottaa työryhmän ehdotuksen ilolla vastaan.

– Olen innoissani esityksestä. Olen myös varma, että Mikkelissä on täysi valmius huolehtia veteraaniperinnetyöstä. Sodan ja rauhan keskus Muistille tällainen vastuu olisi merkittävää perusrahoituksen näkökulmasta, mutta uudet asiat antavat myös mahdollisuuden kehittää toimintaa. Muisti on matkailukohteenamme merkittävä. Rooli veteraanien perinnön vaalijana vahvistaisi Muistin asemaa ja Mikkelin historiallista päämaja-statusta

Työryhmä teki ehdotuksen valtion roolista ja osallistumisesta rahoitukseen. Keskeistä ehdotuksessa ovat seuraavat kohdat.

  1. Veteraaniperinteen edistäminen asetetaan puolustusministeriön ja sen hallinnonalan tehtäväksi. Veteraaniperinteeseen liittyvää tehtävää ei ole aikaisemmin määritelty millekään ministeriölle tai hallinnonalalle. Puolustusministeriö ohjaisi ja rahoittaisi tehtävänsä mukaisesti tulevaisuudessa veteraaniperinnetyön edistämistä.
  2. Tammenlehvän perinneliitto olisi valtakunnallisen veteraaniperinnetyön vastuullinen organisaatio, ja puolustusministeriö rahoittaa tätä toimintaa. Veteraanijärjestöt perustivat Tammenlehvän perinneliiton vuonna 2003 vaalimaan veteraaniperinnettä.
  3. Sodan ja rauhan keskus Muistin erityistehtäväksi määritetään veteraaniperinne, ja puolustusministeriö rahoittaa tätä toimintaa.
  4. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrittää veteraaniperinnetyön seuraavan kymmenen vuoden ajaksi yhdeksi museoiden, arkistojen ja tiedekeskusten erityiseksi painopistealueeksi, koska veteraaniperinne ja laajemmin sotasukupolven perintö on merkittävä osa suomalaista kulttuuriperintöä.
  5. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä muiden veteraaniperinnetyön toimijoiden kanssa veteraaniperinne 2025 -hankkeen, joka on suunnattu yläkoululaisille. Vuonna 2025 tulee kuluneeksi 80 vuotta toisen maailman sodan päättymisestä ja 100 vuotta viimeisen sotien 1939–45 asepalvelukseen kutsutun kokonaisen ikäluokan (1925) syntymästä.

Valtion vuosittaiseksi veteraaniperinnetyön rahoitukseksi ehdotetaan 1,1 miljoona euroa ja veteraaniperinne 2025 -hankkeelle 300 000 euron rahoitusta. Ehdotusten lisäksi työryhmä kokosi useita suosituksia. 

Työryhmän ehdotus