Kreikkalainen pelastustoimen erikoisyksikkö sai oppia Etelä-Savosta

Palomiehiä.

Kreikan pelastustoimen suuronnettomuuksien erikoisyksikkö EMAK oli tällä viikolla kouluttautumassa vaarallisten aineiden torjuntaan Mikkelin paloasemalla. Koulutus valmensi kreikkalaisia toimimaan vaarallisia aineita koskevissa onnettomuuksissa sekä tunnistamaan ja hoitamaan niihin liittyviä uhkatilanteita. Koulutuksesta vastasivat Bertin Environics, Safetycon ja Etelä-Savon pelastuslaitos.

Kreikkalaiset saivat oppia kolmen päivän aikana sekä teoriassa että käytännössä. Harjoituksissa opittiin vaarallisten aineiden uhkista, riskeistä ja itse aineista sekä harjoiteltiin erilaisten suoja-asujen käyttöä, vaarallisille aineille altistumisen jälkeistä puhdistusta, uhkatilanteiden tunnistamista ja mittalaitteiden käyttöä. Koulutuksessa perehdyttiin myös onnettomuustilanteen johtamiseen.

Kansainvälisessä termistössä vaarallisten aineiden onnettomuuksien ja uhkatilanteiden torjunnasta käytetään lyhennettä CBRNE, jossa kirjain C tulee sanasta kemiallinen, B biologinen, R radioaktiivinen, N ydinmateriaali ja E räjähteet.

– Kreikkalaisilla on käytännön osaamista CBRNE-toiminnassa, mutta he halusivat laajentaa tietämystään ja saada uudenlaisia näkökulmia oman toimintansa kehittämiseksi. Kreikkalaiset olivat innokkaita oppimaan ja mekin saimme heiltä uusia ideoita, sanoo koulutuksen suunnittelusta ja koulutuksesta vastannut Bertin Environicsin koulutuspäällikkö Toni Leikas

Etelä-Savon pelastuslaitos järjesti vaarallisten aineiden koulutuksen yhteistyössä mikkeliläisten yritysten Bertin Environicsin ja Safetyconin kanssa. Bertin Environics on Mikkelissä perustettu yritys, joka valmistaa kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisten aineiden mittalaitteita ja järjestelmiä. Kreikkalainen pelastustoimen erikoisyksikkö EMAK on Bertin Environicsin asiakas ja he pyysivät laitetoimittajaltaan koulutusta vaarallisten aineiden torjuntaan ja mittalaitteiden käyttöön. Safetycon on puolestaan turvallisuusalan koulutuksia järjestävä yritys.

– Etelä-Savon pelastuslaitos on tehnyt yhteistyötä molempien yritysten kanssa aiemminkin esimerkiksi kansainvälisissä harjoituksissa. Käytämme myös Bertin Environicsin mittalaitteita, Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomestari Janne Vehviläinen kertoo.

Parhaat käytännöt viemisenä Kreikkaan

– Koulutukseen osallistunut 18 hengen porukka koostui pelastusalan ammattilaisista, joista osa oli jo kokeneempaa väkeä ja päällikkötehtävissä toimivia, osa erikoisyksikössä vasta aloittaneita, kertoo toimitusjohtaja Iivari Valkonen Safetyconilta.

Pelastustoimen erikoisjoukot toimivat Kreikassa kahdeksassa kaupungissa. He hoitavat erityisosaamista vaativia pelastustehtäviä esimerkiksi maanjäristyksissä ja haasteellisissa vuoristo-olosuhteissa.

– Kreikkalaiset pitivät koulutustamme hyödyllisenä. Heillä oli toki jo ennestään paljon osaamista, mutta tarkoituksenamme olikin tarjota heille meillä hyväksi havaittuja käytäntöjä, joista he voivat poimia parhaat päältä ja soveltaa niitä omassa pelastustoiminnassaan, Vehviläinen summaa.

Koulutus jatkuu myöhemmin keväällä Kreikassa viikon mittaisena käytännön harjoituksena. Koulutuksesta tehdään verkkokoulutuskokonaisuus, jota kreikkalaiset voivat jakaa omassa organisaatiossaan.

Kansainvälistä yhteistyötä ja oppien jakamista tehdään pelastustoimessa puolin ja toisin. Suomalainen pelastusjoukko, jossa oli mukana myös eteläsavolaisia pelastajia ja sopimuspalokuntalaisia, osallistui viime vuoden elokuussa Kreikan maastopalojen sammutukseen paitsi auttaakseen myös saadakseen oppia maastopalojen sammutustoiminnan kehittämiseksi Suomessa.

Kuva: Safetycon