Mikkelissä parannetaan kevyen liikenteen olosuhteita – Kokonaisuus Nuijamiehen ja keskustan alueilla on usean vuoden urakka

Havainnekuva uudistetuista kaduista.

Lähivuosina olosuhteet kävelylle ja pyöräilylle paranevat merkittävästi Mikkelin Jääkärinkadulla, Kasarminkadulla, Nuijamiestenkadulla ja lopulta myös Vilhonkadulla. Tuloksena tulee olemaan yhtenäinen kevyen liikenteen väylä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun viereltä aina kaupungin keskustaan saakka. Kaupunki tiedottaa tarkemmista liikennevaikutuksista ja -poikkeuksista myöhemmin. Muutokset koskevat myös alueella kulkevaa linja-autoliikennettä.

Muutoksen kohteina oleville katuosuuksille rakennetaan jalankulku- ja pyörätie valtakunnallisten laatustandardien ja suunnitteluohjeiden mukaisesti. Perusajatus on, että jalankulku ja pyöräily erotellaan toisistaan. Pyörätie rakentuu nykyisen jalkakäytävän viereen. Pyörätien päällysteenä käytetään punaista väriasfalttia. Muutosten ansiosta kaupunkiin saadaan yhtenäinen pyöräilyväylä ammattikorkeakoulun kampukselta keskustaan. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta lisäävä väylä palvelee sekä opiskelijoita että asukkaita laajalta alueelta.

Mikkelin kaupunki laski viime vuonna pyöräilijöiden ja kävelijöiden määriä muun muassa Jääkärinkadulla. Pyöräilijöiden keskimääräinen määrä vuorokaudessa oli yli 300, arkena keskimäärin lähes 370 pyöräilijää vuorokaudessa. Kaupunki tiedotti kyseisistä tilastoista tammikuussa 2023. Tilasto osoittaa, että kyseinen katuosuus on suosittu kevyen liikenteen paikka, vaikka pyörätie tällä hetkellä puuttuu. Turvallinen ja sujuva pyöräily on merkittävässä roolissa kaupunkiliikenteessä, ja hanke on tärkeä kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta.


Vanhat puut uusitaan

Jalankulku- ja pyöräväylä tulee jatkumaan Jääkärinkadulta kohti kaupungin keskustaa Kasarminkadulle ja edelleen kohti Urheilupuistoa. Väylä jatkuu Nuijamiestenkadulla Urheilupuiston ja Hänninkentän ohi aina kohti Vilhonkatua ja Maaherrankadun kevyen liikenteen väylää. Turvallisen ja sujuvan jalankulku- ja pyöräväylän rakentamisen vuoksi ahtaassa kaupunkitilassa katutila järjestetään uusiksi. Rakennettava jalankulku- ja pyörätie rakennetaan Kasarminkadulla nykyisen puurivin kohdalle ja autopaikoitusta siirretään kadun toisella puolella puiden väliin. Samassa yhteydessä uusitaan kadun alla olevat kaukolämpö, sähköverkko ja datakaapelit.

Työmaa alkaa Kasarminkadun puiden poistolla. Kasarminkadulla kaadetaan 35 lehmusta ja ne korvataan 26 uudella kookkaalla lehmuksella. Samassa yhteydessä Anni Swaninkadulta kaadetaan 3 huonokuntoista lehmusta.

Kasarminkadun puut on istutettu 1940-luvun lopulla. Vuosikymmenten aikana puiden kolhiminen ja erilainen kaivaminen puiden juuristoalueella ovat heikentäneet puiden kuntoa. Arboristin tekemän puiden kuntotutkimuksen perusteella puut on arvioitu yleisesti heikossa kunnossa oleviksi.  Nuorimmat kadulla kasvavat puut ovat kunnossa, mutta niiden siirtäminen toiseen kohtaan ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Vaikutukset liikenteeseen alkavat tänä keväänä

Vaikutukset liikenteeseen näkyvät keväällä ja tulevana kesänä erityisesti Kasarminkadulla ja Nuijamiestenkadulla Urheilupuiston ja Hänninkentän välisellä osuudella. Kadunvarsipysäköinti Nuijamiestenkadulla Urheilupuiston puolisella osuudella poistuu. Kokonaisuutena urakka jatkuu vielä Vilhonkadulle Maaherrankadun risteykseen asti, kun osuudella musiikkiopiston puoleinen väylä saa asianmukaisen pyörätien.

Kun kevät etenee ja lämpötilat nousevat, Kasarminkadulla ja Nuijamiestenkadulla tullaan uusimaan kaukolämpö- ja sähköverkkoa Etelä-Savon Energian toimesta. Vaikutuksia tulee myös joukkoliikenteeseen. Kaupunki tekee väliaikaisia pysäkkejä, koska linja-autoliikenne käyttää kiertoreittiä Nuijamiehen alueella. Seuraavat kaksi vuotta alueella on tiedossa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä.

Ennen rakennussuunnitelmaa kaupunki teki yleissuunnitelman, joka esiteltiin alueen asukkaille. Yleissuunnitelman hyväksyi kaupunkikehityslautakunta elokuussa 2021. Mikkelin kaupunki on saanut Kasarminkadun ja Nuijamiestenkadun urakoille Traficomin myöntämän valtion investointiavustuksen viime vuoden haussa.