Urpolanlammella on tehty havainto öljystä

Kuva Urpolan lammelta

Kansalaishavainnon perusteella on Urpolanlammelta havaittu öljyä.

Kunnan hulevesien hallinnasta ja ympäristönsuojelusta vastaavat viranomaiset ja pelastuslaitos ovat käyneet kohteessa arvioimassa havaintoa. Öljyä on havaittu melko pitkällä matkalla rannan ja jään välisessä sulassa sijoittuen lammen pohjois- ja koillisrannalla. Öljyä on veden pinnassa ohut kerros. Tilannekuvan muodostamisen yhteydessä on arvioitu, että öljy on todennäköisesti naftaa tai polttoöljyä ja sen määrä on vähäinen, arviolta 0,5 l. Öljyn alkuperästä tai lähteestä ei ole tietoa.

Öljyn määrää on arvioitu silmämääräisesti viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa. Havaitun öljyn määrä näyttäisi oleva osapuilleen sama molemmilla havaintokerroilla. Öljyä tuntuu irtoavan rantaviivan kasvillisuudesta ja sitä arvioidaan olevan mahdollisesti myös sulavan jään rajan hileessä.

Öljyn pieni määrä ja sen ohut kalvorakenne veden pinnassa tekevät tehokkaan ja tarkoitusta palvelevan torjunnan haastavaksi. Lampeen laskevan hulevesiviemärin edustalle on laitettu öljypuomi ja siihen kytketty haitan hillintään tarkoitettu suodatinkangas. Kaupunki on tiedottanut havainnosta ELY-keskusta. Tilannetta seurataan aktiivisesti.

Kaupunki kiittää kansalaishavainnoista kuntalaisia.

Lisätietoa
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Mikkelin kaupunki, puh: 044 794 2515
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, puh: 044 7944 715