Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 9.5.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 9.5.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 37 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa ja toimitusjohtaja Timo Paakki selostivat jaostolle kehitysyhtiön kuulumisia.

§ 38 Elinvoimakatsaus / kevät 2023

Elinvoimakatsauksen jaostolle piti Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki.

§ 39 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Biosairila Oy

Selostuksen jaostolle antoivat Biosairila Oy:n toimitusjohtaja Mikko Liukkonen ja Metsä-Sairilan toimitusjohtaja Ville Kakkonen.

§ 40 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset, syksy 2023

Konserni- ja elinvoimajaosto kokoustaa syksyllä 2023 tiistaisin kello 13 seuraavina päivinä.

– 15.8.
– 12.9.
– 10.10.
– 7.11.
– 5.12.
– 16.1.2024

§ 41 Mikkelin Mikaeli Oy:n hallituksen jäsenen esittäminen

Jaosto esittää jäseneksi Tapio Honkamaata.

§ 42 Mikkelin Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.5.2023 (lisäpykälä)

Merkittiin tiedoksi.

§ 43 Metsäsairila Oy:n yhtiökokous 17.5.2023 (lisäpykälä)

Merkittiin tiedoksi. Jaosto esittää yhtiön hallitukseen Sami Järvistä.

§ 44 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhtiökokous 17.5.2023 (lisäpykälä)

Merkittiin tiedoksi.

§ 45 Etelä-Savon Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.2023 (lisäpykälä)                                                                                                                                       

Merkittiin tiedoksi.                                                                                                                                        

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com