Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 22.5.2023

Kaupungintalon etuovi.


Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 22.5.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 51 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2023–2025

Hyväksyttiin. Puheenjohtajisto jatkaa ennallaan.

Puheenjohtaja: Oskari Valtola (kok.)
1. varapuheenjohtaja: Laura Hämäläinen (kesk.)
2. varapuheenjohtaja: Minna Pöntinen (vihr.)

§ 52 Kaupunginhallituksen vaali 2023–2025

Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja: Pirjo Siiskonen (kesk.), varalla Kirsi Olkkonen
1. varapuheenjohtaja: Jarno Strengell (sd.), varalla Petri Tikkanen
2. varapuheenjohtaja: Jani Sensio (ps.), varalla Tomi Sikanen

Lisäksi kaupunginhallitukseen nimettiin:
Jatta Juhola (sd), varalla Jenni Tissari
Pekka Pöyry (kesk.), varalla Antti Pakarinen
Petri Pekonen (kesk.), varalla Katriina Noponen
Jaana Strandman (ps.), varalla Mervi Eskelinen
Heli Kauppinen (vihr.), varalla Nina Jussi-Pekka
Eero Aho (kok.), varalla Jukka Härkönen
Armi Salo-Oksa (kok.), varalla Jouko Kervinen
Pirkko Valtola (kok.), Jenni Oksanen

§ 53 Konserni- ja elinvoimajaoston vaali 2023–2025

Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja: Pirjo Siiskonen (kesk.), varalla Pekka Pöyry
1. varapuheenjohtaja: Jarno Strengell (sd.), varalla Petri Tikkanen
2. varapuheenjohtaja: Jani Sensio (ps.), varalla Jaana Strandman

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaostoon nimettiin:
Eero Aho (kok.), varalla Jouko Kervinen
Heli Kauppinen (vihr.), varalla Nina Jussi-Pekka

§ 54 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, syksy 2023

Hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto kokoustaa seuraavina päivämäärinä.

28.8.2023
25.9.2023
9.10.2023, iltakoulu talousarviosta
13.11.2023 klo 12.00, veroprosentit ja talousarvio
11.12.2023
22.1.2024

Valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan kello 17.

§ 55 Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin tilan seuranta 2022

Merkittiin tiedoksi.

§ 56 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos tilalla Muikkula 491-536-3-22

Hyväksyttiin.

§ 57 Korpijärvi, Ylänne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutos / Mankali

Hyväksyttiin.

§ 58 Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Kaislaranta ja Metsä-Tarkia

Hyväksyttiin.

§ 59 Heimarin ranta-asemakaava

Heli Kauppinen (vihr.) esitti Tanja Hartosen kannattamana, että ranta-asemakaavasta poistetaan niin kutsutut kelluvat villat.

Äänestettiin. Kauppisen esitys hävisi äänin 45–6 . Kauppisen esitystä äänestivät Kauppisen ja Hartosen lisäksi Jarmo Lautamäki (vihr.), Katriina Janhunen (vihr.), Minna Pöntinen (vihr.) ja Nina Jussi-Pekka (vihr.).

Hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

§ 60 Urheilupuiston koulun lakkaaminen ja yhdistyminen perustettavaan Saimaanportin yhtenäiskouluun

Hyväksyttiin.

§ 61 Moision koulun lakkaaminen ja yhdistyminen perustettavaan Saimaanportin yhtenäiskouluun

Hyväksyttiin.

§ 62 Urpolan koulun lakkaaminen ja yhdistyminen perustettavaan Saimaanportin yhtenäiskouluun

Hyväksyttiin.

§ 63 Olkkolan koulun lakkaaminen ja yhdistyminen perustettavaan Saimaanportin yhtenäiskouluun

Hyväksyttiin.

§ 64 Investointiesitys pienpeliareenan hankkimiseksi Otavan koululle

Hyväksyttiin.

§ 65 Talouden seuranta 3/2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 66 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2022 mennessä

Merkittiin tiedoksi.

§ 67 Valtuustoaloite ESE-verkon verkkoalueen rajojen laajentamisesta

Merkittiin tiedoksi.

§ 68 Valtuustoaloite suojatien parantamisesta Raviradantiellä

Merkittiin tiedoksi.

§ 69 Valtuustoaloite Oravinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 70 Valtuustoaloite Mikkelin liikennevalojen toiminta-ajoista

Merkittiin tiedoksi.

§ 71 Valtuustoaloite: Laajan Mikkelin kaikki kehitystekijät ja vahvuudet esiin

Merkittiin tiedoksi.

§ 72 Valtuustoaloite: Elinvoiman, yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin panostaminen

Merkittiin tiedoksi.

Valtuustoaloite
Jussi Marttinen (vl.): Kaupungin asukkaiden tukeminen omassa ruoantuotannossa.