Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksiä 6.6.2023

kaupungintalo

 § Esityslista

§ 48 Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulautuminen Mikalo Oy:öön

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulautumisen Mikalo Oy:öön.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 49 Ennakkokanta Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n investointihankkeeseen

Eero Aho ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunki suhtautuu myönteisesti Naistingin esiteltyyn investointihankkeeseen. Kaupunki toteaa, että Naistingin tulee vielä hankkia ulkopuolinen arvio tehtävän vuokrasopimuksen markkinaehtoisuudesta kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti.

Päätettiin esityksen mukaan kuitenkin niin, että kaupunginlakimies tarkastaa vuokrasopimuksen ennen sen allekirjoitusta.

§ 50 MPY Osuuskunnan ylimääräinen yhtiökokous 27.6.2023

Päätettiin, että konserni- ja elinvoimajaosto
1. merkitsee kokouskutsun tiedoksi.
2. ohjeistaa kokousedustajaa puoltamaan esitettyä myyntiä.
3. ohjeistaa konserniyhtiöitä toimimaan samalla tavalla.

§ 51 Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 12.6.2023

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi kokouksen tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa kokousedustajaa.

§ 52 Viitostie ry:n vuosikokous 13.6.2023

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi kokouksen ja kokousedustajan tiedoksi, sekä ohjeistaa kokousedustajaa mm. hallitusjäsenesityksiä koskien.

§ 53 Mikkelin opiskelija-asunnot Oy ylimääräinen yhtiökokous 15.6.2023

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi kokouksen tiedoksi sekä ohjeistaa kokousedustajaa uuden hallitusjäsenen nimeämiseksi.

Jani Sensio esitti Pertti Karhusta yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Hyväksyttiin.

§ 54 Varajäsenen nimeäminen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston hallintoneuvostoon

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Max Mustapään tilalle Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr:n hallintoneuvostoon varajäseneksi kaupunginlakimies Annaliisa Leinosen.

§ 55 Konserni- ja elinvoimajaoston lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle Etelä-Savon TKI-tiekartan luonnoksesta

Hyväksyttiin, pyydetään strategia- ja kehitysjohtajaa täydentämään lausuntoa kaupungissa toimivien yliopistojen osalta.

§ 56: LISÄPYKÄLÄ: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 15.6.2022 klo 10. Kokouspaikkana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan kampus, Pajakabinetti, Kuuselankatu 1, 45100 Kouvola.  
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokousedustajat voivat osallistua kokoukseen myös verkon välityksellä.  

Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina. Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii hallintojohtaja ja varalla kaupunginlakimies (koel 14.3.2023 § 26).

Päätös: Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi kokouksen tiedoksi ja ohjeisti kokousedustajaa.