Asumisoikeusasuntoon tarvittavan järjestysnumeron hakeminen uudistuu – vanhoja numeroita voi käyttää vuoden loppuun asti

Kotikeittiön sivistystä.

Asumisoikeusasunnon (aso) hakemiseen tarvittava järjestysnumero on pitänyt hakea siitä kunnasta tai hakualueelta, jossa haluttu asunto sijaitsee. Syyskuusta 2023 alkaen numero haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta eli ARA:sta. Kunnista saaduilla järjestysnumeroilla voi hakea aso-asuntoja vuoden 2023 loppuun asti. Vuoden 2024 alusta alkaen käytössä ovat vain ARA:sta saadut järjestysnumerot.

Asumisoikeusasuntojen hakemista uudistetaan, jotta järjestelmä palvelisi paremmin todellisessa asunnontarpeessa olevia. Uudistus yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakuprosessia.

Yhdelle hakijalle yksi numero yhdestä paikasta

– Monimutkaiseksi koettu asumisoikeusasunnon hakeminen yksinkertaistuu. Uudistuksen jälkeen asunnon hakemiseen tarvittavan järjestysnumeron saa ARA:sta riippumatta siitä, mistä päin Suomea hakee asuntoa, ylitarkastaja Anne Salin ARA:sta kertoo.  

Uudet järjestysnumerot ovat voimassa kaksi vuotta. Yhdellä henkilöllä voi olla samaan aikaan vain yksi ARA:n numero, joka maksaa 9,20 euroa. Uuden järjestysnumeron voi hakea, vaikka hakijalla olisi ennestään kunnan myöntämä käyttämätön numero. Vuoden 2023 syys–joulukuussa hakijalla voi siis olla molemmat numerot käytettävissään.

Asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvitaan aina järjestysnumero

Asumisoikeusasuntoja haetaan niitä tarjoavilta yhteisöiltä. Järjestysnumero pitää hankkia ennen asuntohakemuksen tekemistä, sillä numeroa kysytään hakemuksessa. Jos samaa asuntoa hakee useampi henkilö, asunnon saa se hakija, jolla on pienin järjestysnumero.

Järjestysnumeroa ei tarvita, jos asumisoikeusasunnon asukas vaihtaa asuntoa toisen asukkaan kanssa tai muuttaa samassa kohteessa olevaan asuntoon.

Luovuttaminen tai vuokraaminen on myös mahdollista

– Asumisoikeusasunnon voi luovuttaa perheenjäsenelleen kahden vuoden asumisen jälkeen. Esimerkiksi vanhemmat voivat luovuttaa asunnon täysi-ikäiselle lapselleen, Anne Salin kertoo.  

Jos asumisoikeusasunnon asukas muuttaa tilapäisesti toiselle paikkakunnalle, aso-asunnosta ei tarvitse luopua. Asunnon voi vuokrata perustellusta syystä kahdeksi vuodeksi, mutta sitä ei saa antaa väliaikaiseen majoitustoimintaan, kuten airbnb-asunnoksi.

Lisätietoja
Kaisa Sidorow
asukassihteeri
015 321 3546
kaisa.sidorow@mikalo.fi