Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 4.3.2024

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti maanantaina 4.3.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastavat Heli Kauppinen (vihr.) ja Jani Sensio (kok.).

§ 12 Nimeämispyyntö Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön hallitukseen ja hallintoneuvostoon

Tukisäätiön hallituksen jäseneksi nimettiin Laura Hämäläinen.Jaosto päätti, että Mikkelin kaupunki ei esitä tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaa. Säätiön hallitus valitsee itse keskuudestaan sopivimman puheenjohtajan.Hallintoneuvoston jäseneksi nimettiin Katriina Janhunen.Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Paavo Lipponen.

§ 13 Nimeämispyyntö Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr hallintoneuvostoon ja hallitukseen 2024–2026 

Jaosto nimesi hallintoneuvostoon kolme edustajaa ja heille varajäsenet:

Raimo Heinänen, varajäsen Aki Kauranen
Jatta Juhola, varajäsen Laura Hämäläinen
Juha Vuori, varajäsen Annaliisa Leinonen

Lisäksi jaosto nimeäsi hallituksen jäseneksi Timo Paakin ja Stina Westmanin sekä heille varajäseneksi Virpi Siekkisen.

§ 14 Nimeämispyyntö Koha-Suomi Oy:n hallitusjäseneksi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäseneksi kirjastopäällikkö Pia Kontiota ja varajäseneksi vs. talousjohtaja Janne Skottia.

Lisäksi jaosto päätti, että Mikkeli ei esitä jäsentä nimeämistoimikuntaan.

Vs. talousjohtaja Janne Skott poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 15 Nimeämispyyntö Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon

Jaosto nimesi hallintoneuvostoon Tapani Korhosen ja Jaana Vartiaisen.

Armi-Salo Oksa, Minna Pöntinen ja Ari Liikanen poistuivat ennen tämän ja seuraavan pykälän käsittelyä kokouksesta esteellisinä.

§ 16 Pyyntö Suur-Savon Sähkö Oy:lle omistajastrategiaprosessin aloittamiseksi

Mikkelin kaupunki ehdottaa Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle, että se valmistelee SSS:n yhtiökokoukselle päätöksen omistajastrategiaprosessin käynnistämisestä.

Lisätietoja
Pekka Pöyry
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
pekka.poyry(at)mikkeli.fi
050 544 5199