Saimaan tulva nousemassa korkealle, mutta Etelä-Savon länsiosissa tulvahuippu on pääosin ohitettu

Näkymä Saimaalle.

Etelä-Savon länsiosissa tulvat ovat kääntyneet tai kääntymässä laskuun. Tulvat ovat nousseet jopa harvinaisen korkealle. Tavallista isompia tulvia on mitattu kaikilla havaintoasemilla. Maakunnan länsiosissa Kyyvedellä ja Iso-Naakkimalla mitattiin korkeuksia, joita on viimeksi tavattu 1980-luvulla. Mäntyharjun Pyhävesi ja Kallavesi nousivat korkeudelle, jolla järvet ovat viimeksi olleet 1950-luvulla. Näiden järvien tulvahuiput on nyt ohitettu ja ne ovat kääntyneet laskuun.

Maakunnan länsiosan järvistä ainoastaan Puulan pinta on ollut viime päivinä vielä nousussa. Mikäli sää säilyy poutaisena, ei Puulan vedenkorkeuden enää ennusteta juurikaan nousevan. Puulan vedenpinnan nousua on hillitty suurilla juoksutuksilla Kissakosken voimalaitoksella.  

Saimaan pinta nousussa

Saimaan vedenkorkeus jatkaa vielä nousuaan touko-kesäkuussa. Saimaan pinta on ajankohtaan nähden lähes 80 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla, vaikka tulvan nousua on hillitty pitkään jatkuneilla lisäjuoksutuksilla.  

Nykytilanteeseen nähden Saimaan pinnan ennustetaan nousevan todennäköisesti 5–15 senttimetriä. Tämän hetken ennusteen mukaan tulvahuippu Saimaalla saavutetaan kesäkuun puolivälin paikkeilla. Saimaan lopullinen tulvakorkeus riippuu loppukevään ja kesän sademääristä. Mikäli loppukevään ja tulevan kesän sää on normaalia sateisempi, voi tulva nousta nyt ennakoitua korkeammalle.    

Varaudu Saimaan tulvaan

Saimaan tulvasta voi aiheutua haittaa ja vahinkoa alimmille rantarakenteille, rakennuksille ja viljelysalueille sekä liikenneyhteyksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. Mikäli tulva nousee ennakoitua korkeammalle, voi yksittäisiä asuinrakennuksia olla kastumisvaarassa. Tulvan nousuvaiheessa on syytä tarkistaa veneiden ja laitureiden kiinnitykset. Veneilijöiden on syytä olla tarkkana mahdollisesti ajelehtivien irtotavaroiden ja puunrunkojen varalta.  

Tulvaherkkien alueiden asukkaiden on syytä varautua nousevaan tulvaan suojaamalla tarvittaessa omaisuuttaan. Ohjeita omatoimiseen varautumiseen on muun muassa vesi.fi-palvelussa. Tutustu myös pientalon tulvaturvallisuusoppaaseen

Etelä-Savon ely-keskus seuraa Saimaan vesitilanteen kehittymistä yhteistyössä Tulvakeskuksen, Etelä-Savon pelastuslaitoksen sekä Saimaan alueen kuntien kanssa. 

Voit ilmoittaa tulvahavainnoistasi

Tulvahavainnoista voi ilmoittaa vesi.fi-sivuston karttapalvelussa. Ilmoitetut havainnot tulevat julkisesti näkyviin ja auttavat viranomaisia tulvatilannekuvan ylläpidossa.  

Kuva: Mikko Mäkeläinen