Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 9. kesäkuuta

Vaalimainos.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 9. kesäkuuta. Suomessa vaalihuoneistot avautuvat kello 9.00 ja sulkeutuvat kello 20.00.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetulle postitse tai Suomi.fi-palveluun lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Europarlamenttivaalit toimitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Vaaleissa Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa.