Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksiä 11.6.2024

Kaupungintalon ala-aula.

Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 11.6.2024

§ Esityslista

§ 44 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Metsäsairila Oy

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.

§ 45 Mikalo Oy ylimääräinen yhtiökokous 12.6.2024

Asia poistettiin listalta.

§ 46 Metsäsairila Oy yhtiökokous 18.6.2024

Merkittiin tiedoksi ja annettiin ohjeeksi toimia yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti.

§ 47 Mikkelin Mikaeli Oy, varsinainen yhtiökokous 19.6.2024

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä, että

–  koska yhtiöllä on tappiollisia vuosia ja sen oma pääoma on negatiivinen, yhtiön hallituksen on esitettävä uskottava talouden tasapainottamisohjelma ennen vastuuvapauden myöntämistä

– kaupunki käynnistää oman selvityksen Mikaeli Oy:n toimintojen järkeistämisestä

§ 48 Hallituksen jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokorttelin hallitukseen

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti kaupungin yhtiökokousedustajaa siten, että hallituksen jäseneksi nimetään Sami Nalli.

§ 49 Hallituksen jäsenen nimeäminen Mikalo Oy:n hallitukseen

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti kaupungin yhtiökokousedustajaa siten, että hallituksen jäseneksi nimetään Anna Hujala.

§ 50 Varajäsenen nimeäminen Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti kaupungin yhtiökokousedustajaa siten, että hallituksen varajäseneksi nimetään Seija-Liisa Ruhanen.

§ 51 Ennakkokanta, ESE-konsernin hallituspalkkiot

Keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että “Etelä-Savon Energia Oy:n osakkaiden välisessä osakassopimuksessa on sovittu menettelystä, jolla hallituspalkkiot määritellään. Sopimus tehtiin kaupan yhteydessä ja se on tuore. Emme näe syytä, että heti ryhdytään sopimusta tai sen periaatteita muuttamaan. Palkkioiden määrittelyyn sovelletaan kolmea eri asiakirjaa: osakassopimus, Mikkelin kaupungin konserniohje sekä Mikkelin kaupungin hallintosääntö. On todennäköistä, että sekä konserniohjetta että hallintosääntöä päivitetään mm. palkkioiden osalta siten, että muutokset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alusta. Konserniohjetta päivitettäessä on syytä katsoa uusiksi ne kriteerit, joilla yhtiöiden hallituksen jäsenten palkitseminen määritetään. Esitän, että myös ESE-konsernin hallituksen jäsenten palkitsemisesta päätetään samassa yhteydessä kuin muistakin kaupunkikonsernin palkkioista.” Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kervisen muutos hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa esteellinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui paikalta. Ilmoitus hyväksyttiin. Merkittiin, että tämä pykälän aikana sihteerinä toimi kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Merkittiin, että tämän pykälän aikana kokoukseen osallistui asiantuntija Arto Räty.