Kuulutukset

Julkinen kuulutus Maa-aineslupa Metsälä Maarakennus Vanonen
Julkinen kuulutus maa-aineslupa Kaijankangas Savon Kuljetus Oy
Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (suunnittelutarveratkaisu): — Omakotitalokiinteistön mu...
Kuulutus maa-ainesluvan rauettamisesta 14.10.2020 Sora ja Betoni V. Suutarinen
Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantaminen, Mikkeli, tiesuunnitelma Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja ma...
Savon Kuljetus Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista maa-aineslupaa sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnal...
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu