Kuulutukset

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia): — – Lomarakennuksen mu...
Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 28.7.-31.8.2021 seuraava kaavamuutosehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungi...
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristöluvan muutos, Kiviharjun ampurata, Mikkelin Ristiinan Parkatniemen kylä
Seuraava Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 7.6.2021 § 74 on saanut lainvoiman: Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela), Maaherrankatu 31 / Sininen talo Mikkelissä 27.7.2021 Mikkelin kaup...
Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä pilaantuneen maaperän puhdistamisilmoitukseen, Vuorikatu 19-23, Mikkeli – Etelä-Savon ELY-keskus
Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan hakemisesta, JE BIO Oy, Kangasniemi
Ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus, SBS Kiinteistöt Oy Tikkala Mikkeli II 2021
KUULUTUS Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen yhteiset ympäristönsuojelumääräykset (YSL 527/2014 § 202) on hyväksytty Hirvensalmella 10.5.2021 (kvalt. § 13), Kangasniemellä 17.5.2021 (kv...
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu