Kuulutukset

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Etelä-Savon ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen Mäntyharjun Moottorikerho ry:lle melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta li...
Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 2.12.2020 – 31.3.2021 seuraavat asemakaavan muutosluonnosvaihtoehdot. Ne ovat luettav...
Kuulutus_Sorala_Vilkonharjun_Sora_2020
Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia): — Omakotitalon ja talo...
Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontuu 7.12.2020 klo 12. Kokous järjestetään etäkokouksena, jota voi seurata kaupungin Youtube-kanavan kautta osoitteessa www.youtube.com/MikkeliKaupunki. Kokouksessa...
Julkinen kuulutus maa-aine- ja ympäristölupa, Punkka Altti
Hulevesisuunnitelmaehdotus Naistinginrannan hulevesiallas, Rantakylän kaupunginosassa, pidetään julkisesti nähtävillä Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi  ja Mikkelin kaupungin asiointi...
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu