Kuulutukset

Seuraavat Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 13.6.2022 ovat saaneet lainvoiman:

1.       Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Kohaniemenmetsä (§ 81)

2.       Kätkytniemen ranta-asemakaava (§ 82)

3.       Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa / Pajakatu (§ 84)

4.       Asemakaava ja asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina) / Pellosniemi (§ 85)

Mikkelissä 10.8.2022

Mikkelin kaupunginhallitus

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on päätöksellään 26.7.2022 § 1 hyväksynyt Destia Oy:n hakemuksesta maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan ottoalueen rajauksen muutoksen Hirvensalmen kunnan Kauniston kallioalueella.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 4.8.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 10.8.2022.

Valitusoikeus on ympäristösuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen.

Valitusaika päättyy 9.9.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 3.8.2022

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 21 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Tiilipiippu Oy
Toiminta Ulkotapahtuma, jossa soitetaan musiikkia.
Aika 29.-30.7.2022 - Perjantaina tapahtuma klo 21:00 - 02:30 ja lauantaina klo 21:00 - 04:30.
Paikka Kutterikuja 3, Haukivuori
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.7.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 3.8.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 2.9.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 26.7.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 20 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Ese-Tekniikka Oy
Toiminta Asfaltointityö
Aika 25.-26.7.2022 klo 22:00 - 06:00 välisenä aikana
Paikka Porrassalmenkadun ja Tenholankadun risteysalua, Mikkeli.
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 27.7.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 2.8.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 1.9.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 26.7.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 22 Ilmoitus melua aiheuttavasta tapahtumasta

Ilmoituksen laatija Extreme Custom Oy Oy
Toiminta EC Car Show -autonäyttely, jossa on myös autohifikilpailut.
Aika 13.8.2022; lauantaina klo 11:30 - 17:30
Paikka Visulahden Matkailukeskus, VIsulahdentie 1, Mikkeli
 

 

 


Kuulutuksen julkaisupäivä on 27.7.2022..

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 2.8.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 1.9.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 26.7.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 19 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Dersa Oy
Toiminta Musiikkitapahtuma
Aika

29.7.2022 klo 20:00 - 23:45 paikalliset orkesterit.

30.7.2022 klo 18:00 - 24:00 päätapahtumakonsertti

Paikka Kangasniemen torialue, Satamatie 18 Kangasniemi
 

 

 

 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 21.7.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 28.7.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 29.8.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 20.7.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 29.6. – 24.8.2022 seuraava kaavamuutos. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 20.6.2022, § 271.

1.    Asemakaavan muutosluonnos 1. kaupunginosan (Savilahden) Veturitallien alueella (§ 271)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 24.8.2022 klo 15 mennessä.

---

Mikkelissä 29.6.2022
Mikkelin kaupunginhallitus