Kuulutukset

Pelastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntiin toimitetun kopion lähettämispäivästä lukien seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona virka-aikana. Jos nähtävänä olopä...
Seuraavat Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 9.11.2020 ovat saaneet lainvoiman: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti) / Suomen Pankki, § 87 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa (Kaukola...
Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa): — Lomarakennuksen laajen...
Päätös, kaivoslain mukaista varauspäätöstä koskevat valitukset 29.12.2020 Itä-Suomen hallinto-oikeus
Maa-aineslain mukainen maa-aineslupa Mikkelin Häyrylän kallioalueelle tilalle Häyrylä-Lampila
Lupa- ja valvontajaosto 17.12.2020 37 Lupahakemus rakennustyön aikaiseen muutokseen, Virranniementie 36, 491-487-0003- 0191, Susanna Kallio-Lappalainen MUUTOKSENHAKUOHJEET (Maankäyttö- ja rakennusl...
Ilmoitus kuulutuksesta Mikkeli, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu