Kuulutukset

Mikkelin kaupunginvaltuusto on antanut päätöksen 15.3.2021 § 53 maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon asettamisesta Siikasaareen osalle tilasta 491-487-2-240. Mikkelin kaupung...
Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaiseen päätökseen, Rajasuo 2n turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen, Mikkeli ja Pieksämäki, Aluehallintovirasto
Seuraavat Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 25.1.2021 ovat saaneet lainvoiman: Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) / Pihlajatie 12, § 3 Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa (Emolan...
Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 17.3.-16.4.2021 seuraavat kaavamuutosehdotukset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin ka...
Kuulutus_maa-aineslupa_Mäntyharju_Kankaanala
Ilmoitus kuulutuksesta vesilain mukaiseen lupahakemukseen – Itä-Suomen aluehallintovirasto (ISAVI)
Kuulutus pdf-tiedostona
Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027
Seuraava Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 7.12.2020 § 107 on saanut lainvoiman: Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) / Pankalampi I Mikkelissä 3.2.2021 Mikkelin kaupunginhallitus