Kuulutukset

Kuulutus Salmelan maa-ainesalue
Kuulutus Syvälahden maa-ainesalue
Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 2.12.2020 – 31.3.2021 seuraavat asemakaavan muutosluonnosvaihtoehdot. Ne ovat luettav...
Kuulutus ehdotuksesta Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027 Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027
Kuulutus ehdotuksesta Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027
Edellinen sivuSivu 2Seuraava sivu