Kuulutukset

Ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä_Itä-Suomen aluehallintovirasto (ISAVI)
Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia): — Lomarakennuksen muut...
Lupa- ja valvontajaoston kokous 9.6.2021 § 9 Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä kiinteistö Koivikko 491-532-4-12 § 10 Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä kiinteistö Karhinniemi 491-425-4-30 MU...
Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 9.6. – 9.8.2021 seuraavat kaavamuutosehdotukset ja luonnos. Ne ovat luettavissa myös ...
Kuulutus Kiven murskaus ja louhinta, Kukka-aho, Destia Oy
Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontuu 7.6.2021 klo 17. Kokous järjestetään etäkokouksena, jota voi seurata kaupungin Youtube-kanavan kautta osoitteessa www.youtube.com/MikkeliKaupunki. Kokouksessa ...
Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 2.6.-5.7.2021 seuraava kaavamuutosehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin ...
Ilmoitus kalataloudellisen tarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevan hakemuksen vireilläolokuulutuksesta – Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POSELY)