Kuulutukset

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 13 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Osuuskauppa Suur-Savo
Toiminta Ulkoilmakonsertit Mikkelipuistossa
Aika

22.-23.7.2022 St. Michel Summerfest perjantaina ja lauantaina
klo 18 - 01.

29.-30.7.2022 Saimaa Sounds perjantaina ja lauantaina
klo 18 - 01.

Paikka Mikkelipuisto, Pursialankatu 5, Mikkeli
 

 

 

 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 19.5.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 27.5.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 27.6.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 17.5.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

 MliDno-2022-1992

 10 03 00 04

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa):

Kahden talousrakennuksen rakentaminen lomarakennuspaikalle kiinteistölle Hietaranta 491-486-1-19

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.5.2022, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.6.2022 klo 15 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

 

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontuu 23.5.2022 klo 17. Kokous järjestetään etä- ja lähikokouksena. Lähikokouspaikkana toimii Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, Raatihuoneenkatu 8-10, 2. krs.

Kokousta voi seurata striimattuna kaupungin Youtube -kanavan kautta osoitteessa www.youtube.com/MikkeliKaupunki tai paikan päällä.

Kokouksessa käsitellään esityslistalla nro 6/2022 mainitut asiat.

Kokouksen esityslista on nähtävänä kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9 - 11) sekä www.mikkeli.fi > Päätöksenteko > Kaupunginvaltuusto. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Mikkelissä 18.5.2022

Oskari Valtola
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Seuraava Mikkelin kaupunkikehityslautakunnan päätös 22.3.2022 § 50 on saanut lainvoiman:

Särkijärven ranta-asemakaavan muutos, tila Villa Helena 491-432-3-2

Mikkelissä 18.5.2022

Mikkelin kaupunkikehityslautakunta

Destia Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa Metsähallituksen sora-alueelle, joka sijaitsee Mikkelissä kiinteistöllä Valkiajärvi 491-418-31-1.

 Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Alueelle haetaan toiminnan aloittamislupaa ennen kuin yhteislupapäätös on lainvoimainen.

 Kyseessä on alue, jolla on ollut toimintaa aiemmin. Ottoalueen alueen pinta-ala on 6,50 ha, josta kaivualuetta on 4,3 ha. Otettava sora- ja hiekkamäärä on yhteensä 160 000 m3ktr.

 Alueella olevaa kiviainesta murskataan sekä käytetään jalostamattomana rakentamistarpeisiin. Lisäksi alueella välivarastoidaan ja kierrätetään puhdasta maa- ja kiviainesta. Mursketta tuotetaan keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa. Kivenrikotus ajoitetaan 16.8. – 31.5. väliselle ajalle arkipäiviin klo 7 – 18.  Murskausta tehdään arkisin klo 7 – 22. Murskeen kuormausta ja kuljetusta on arkisin klo 7 – 22, poikkeustapauksissa myös viikonloppuisin. Murskausjakson kesto on yleensä 3 – 12 viikkoa. Toimintoja ei ole näillä näkymin joka vuosi.                     

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh, 044 794 4702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 - 11, Mikkeli 13.5. – 20.6.2022 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 20.6.2022 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustaja Terho Klemetiltä, puh. 040 569 2595 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.

 

Mikkelissä 12.5.2022

 

 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 12 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Maansiirto Marttinen Oy
Toiminta Eteläisen aluekoulun rakennustyömaahan liittyvä paalutus.
Aika

1.6. - 30.8.20222. Paalutusta tehdään maanantaista perjantaihin klo 7 - 20. Varsinaisen paalutuksen tehollinen työaika on noin 4 viikkoa.

Paalutuksen pohjatöihin, paalujen katkaisuun ja tasaukseen liittyvät esi- ja jälkityöt sisältyvät ilmoitukseen.

Paikka Rinnekatu 8, Mikkeli
 

 

 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 6.5.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 13.5.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 13.6.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 5.5.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

MliDno-2022-1137

MliDno-2022-1880

MliDno-2022-1892

10.03.00.04

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

---

Loma-asunnon, varaston ja kesäkeittiön rakentaminen kiinteistölle Välke 491-488-4-4

Kielteinen päätös loma-asunnon, varaston ja saunan rakentamiseksi kiinteistölle Halola 491-488-4-8

---

Talousrakennuksen rakentaminen kiinteistölle 491-524-1-43

---

Lomarakennuksen rakentaminen kiinteistölle Päiväranta 491-467-5-42

---

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 6.5.2022, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.5.2021 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 10 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Rakennusliike Ola Oy
Toiminta Rakennustyömaahan liittyvä paalutus.
Aika

2.5. - 20.5.2022 Paalutusta tehdään maanantaista perjantaihin klo  7 - 18. Varalla lauantai klo 9 - 17. Työ kestää alkaessaan noin kaksi viikkoa.

Paikka

Polttimonkatu 10, Mikkeli
 

 

 

 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.4.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 5.5.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 6.6.2022.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 27.4.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 21.4.2022 §:ssä 41 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen koskien maa- ja kiviainesten ottamista Mäntyharjun kunnan Mynttilän kylässä tilalla  Sorakumpu 507-406-1-184 ja Timo Suutarisen yhteismetsä 507-874-5-1.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.4.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 5.5.2022. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 6.6.2022.

Mikkelissä 27.4.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 21.4.2022 §:ssä 40 ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaisen päätöksen ympäristöluvan muuttamista koskevassa asiassa. Muutos koskee tuhkan lisäämistä maarakentamisessa hyödynnettäväksi materiaaliksi sekä kentän, jossa hyödynnetään jätteitä, laajentamista Kangasniemen kunnan Salmenkylässa tilalla 213-428-11-81.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 28.4.2022.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 5.5.2022. Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu 8 -10) klo 9.00 – 16.00, kesä-elokuussa ja arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 6.6.2022.

Mikkelissä 27.4.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Ristiinan Ammattirealisointi Oy hakee vesiliikennelain 106 §:n mukaista lupaa vesijettien SM-osakilpailun järjestämiseen Ristiinan Kirkkorannan edustalla 5.-6.8.2022. Samalla hakija tekee ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoituksen.

Kilpailun ajankohta on perjantaina 5.8.2022 kello 17.00-21.00 sekä lauantaina 6.8.2022 kello 10.00-20.00 välisenä aikana. Yhdessä lähdössä vesijettejä on noin 10-15 kpl.

Asiakirjat ovat nähtävillä erikseen sopien puh. 044 794 5331 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikön Mikkelin toimipaikassa, os. Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli, 28.4. – 6.6.2022 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 6.6.2022, osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli tai sähköpostitse ymparistopalvelut@mikkeli.fi. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja antaa myös järjestäjän edustaja Janne Auvinen, puh. 0400 654 036.

Mikkelissä 28.4.2022
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Noitalansuon Biokaasu Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa biokaasulaitokselle Pertunmaalle Kuorttiin Kutomakujalle kiinteistölle 588-406-2-229.

Uusi biokaasulaitoskokonaisuus koostuu enintään kahdeksasta panostoimisesta kuivamädätysreaktorista ja yhdestä märkämädätysreaktorista.

Kuivamädätysreaktoreissa käsitellään lähialueella muodostuvaa nurmea, ruokohelpeä ja olkea. Märkämädätyslaitoksessa käsitellään esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja lantajakeita.

Tuotettu biokaasu hyödynnetään ajoneuvojen polttoaineena, teollisuudessa ja osin laitoksen omakäyttöenergian tuottamiseen. Sivutuotteena muodostuva biohiilidioksidi voidaan ottaa talteen ja hyödyntää kasvihuoneissa tai teollisuudessa. Mädätysjäännös hyödynnetään paikallisten viljelijöiden pelloilla kierrätysravinteina.

Jätteiden enimmäiskäsittelymäärä on 19 999 t/vuodessa.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 4702 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalolla os. Maaherrankatu 9 - 11, Mikkeli 19.4. – 25.5.2022 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 25.5.2022 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli.

Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa hakijan edustaja Jari Liukkoselta, puh. 040 5297 606 ja ympäristötarkastajalta, puh. 044 7944 702.

 

Mikkelissä 14.4.2022

 

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristöpäällikkö/Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt seuraavan päätöksen koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta

§ 8 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoituksen laatija Elektro Shamans ry
Toiminta Kosmos Festival 2022
Aika 7.7.2022 klo 18:00 alkaen sunnuntaihin 10.7.2022 klo 18:00 saakka. Musiikkia soitetaan myös öisin.
Paikka Kiinteistö Päätalo 491-543-17-1, osoite Raitinpurontie 171, Ristiina.


Kuulutuksen julkaisupäivä on 13.4.2022

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, 20.4.2022.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 20.5.2022.
Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko.

Mikkelissä 12.4.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut