Ilmoitus Pohjois-Savon Ely-keskuksen kuulutuksesta

Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantaminen, Mikkeli, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainittua suunnitelman hyväksymispäätöstä.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 02.10.2020. ELY-Keskuksen tietoverkossa osoitteessa

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 2.10.2020- 9.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Projektipäällikkö, Timo Särkkä, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 764, sähköposti timo.sarkka@ely-keskus.fi