Julkipano / Rakentamisen poikkeamislupa

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa):

Lomarakennuksen laajentaminen kiinteistölle Lehtisaari 491-503-2-15

—-

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.1.2021, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 22.1.2021 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualu