Julkipano, rakentamisen poikkeamislupa

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätöksen seuraavassa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisessa lupa-asiassa (rakentamisen poikkeamislupa):
— –
Loma-asunnon, rengaskaivon ja jätevesijärjestelmän rakentaminen kiinteistölle Pikku Pukki 491-471-4-13
—-
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.9.2021, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 13.10.2021 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue