Julkipano, rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Loma-asunnon ja saunan rakentaminen kiinteistölle Rantasipi 491-467-43-3

—-

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi kiinteistöllä Karhiniemi 491-425-4-30

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 30.4.2021, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 14.5.2021 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue