Julkipano, rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asumisen asuinpaikaksi kiinteistöllä Villaranta 491-402-1-1

Varaston rakentaminen määräalalle kiinteistöstä Lahtela 491-486-3-18

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 11.6.2021, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 28.6.2021 klo 15 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue