Julkipano, rakentamisen poikkeamislupia

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

— –

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi kiinteistöllä Ristola 491-516-5-129

—-

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi kiinteistöllä Taivalranta 491-470-1-131

—–

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi kiinteistöllä Tervaskallio 491-432-10-2

—–

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 30.7.2021, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 13.8.2021 klo 15 mennessä