Kaava nähtävillä

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 28.7.-31.8.2021 seuraava kaavamuutosehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 21.6.2021 § 273.

Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 31.8.2021 klo 15 mennessä.

Mikkelissä 28.7.2021

MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS