Kaava nähtävillä / Patikkapolku

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 11.11 – 14.12.2020 seuraava asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 2.11.2020 § 346.

Mikkelin kaupungin 24. kaupunginosan (Oravinmäki) kortteleita 14, 15 ja 19 sekä katu-, puisto- ja suojaviheralueita että yleisen tien aluetta koskeva asemakaavan muutosehdotus ja valtatien 5 uutta linjausta ja siihen kytkeytyviä alueita koskeva asemakaava / Patikkapolku

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 14.12.2020 klo 16 mennessä.

Mikkelissä 11.11.2020

MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS