Kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminta Pamppukallion kallioalueella Mikkelin Häyrylässä

Savon Kuljetus Oy hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista maa-aineslupaa sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnalle Pamppukallion kallioalueelle Mikkelin Häyrylään tiloille Häyrylä-Lampila (491-415-2-10) ja Rauhakallio (491-415-4-26). Lisäksi alueelle haetaan lupaa puhtaiden ylijäämämaa-ainesten välivarastoinnille ja loppusijoittamiselle sekä pala-asfaltin varastoinnille ja murskaukselle.

Kyseessä on ottotoiminnan jatkaminen Rauhakallion avatulta kallioalueelta pohjoiseen Häyrylä-Lampila -kiinteistön puolelle. Lupaa haetaan kymmenen vuoden ajalle.

Ottamisalueen pinta-ala on 3,8 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi kalliota 310 000 m3ktr.

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja siitä erikseen sopien puh. 044 794 4718 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä Mikkelin kaupungin virastotalon 4. kerroksessa, os. Maaherrankatu 9 – 11, Mikkeli 1.10 – 6.11.2020 välisenä aikana.

Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 6.11.2020 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteella Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli. Myös muut kuin asianosaiset saavat esittää mielipiteitään asiasta.

Lisätietoja hakemuksesta saa ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 4718.

Mikkelissä 30.9.2020
MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA