Kuulutus koskien maa-aineslain mukaisen luvan muuttamista / Mikkelin Autokuljetus Oy, Häyrylä 2020