Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä ilmoitukseen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Uusi Ristiinantie 62, Mikkeli – Etelä-Savon ELY-keskus