Maa-ainesluvan rauettaminen / Sora ja Betoni V. Suutarinen