Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli