Rakennuskielto Siikasaareen osaan tilasta 491-487-2-240

Mikkelin kaupunginvaltuusto on antanut päätöksen 15.3.2021 § 53 maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon asettamisesta Siikasaareen osalle tilasta 491-487-2-240.

Mikkelin kaupunginvaltuusto 24.3.2021