Osallistu ja vaikuta

Kumppanuuksien kehittäminen

Yhteistyö muiden julkisen sektorin toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa on kaupungille välttämätöntä. On tärkeä käydä aktiivista keskustelua järjestöjen kanssa ja kehittää kumppanuuksia, joiden kautta osallisuuden edistämisen prosesseja voidaan osoittaa eteenpäin järjestöille. Järjestöillä on paljon tärkeää asiantuntijuutta, kokemustietoa sekä keinoja osallisuuden edistämiseksi.

Kumppanuuksien kehittämisen tavoitteena on yhteiseen hyvään pyrkiminen ja solidaarisuus kunnan toiminnassa ja kumppanuuksia suunniteltaessa. Mikkelin kaupungissa kehitetään monipuolista alueellista osallisuustyötä, toimivaa monisektorista yhteistyötä sekä kolmannen sektorin mukaanottoa ja kokemusasiantuntemuksen hyödyntämistä.

Yksi konkreettinen tavoite on järjestö- ja kansalaistoiminnan keskus Kumppanuustalon perustaminen monitoimijayhteistyönä. Kumppanuustalo-valmistelun tavoitteena on myös pysyvämmän kumppanuuteen perustuvan yhteistyöelimen rakentaminen käsittelemään laajemmin kaupungin ja järjestöjen välisiä asioita ja edistämään yhdessä tekemistä.