Palvelut

Lähemäenkatu 11 (1004)


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Lähemäenkatu 11
  • Kaavatunnus: 1004
  • Kaavan DNRO: 2021-4498
  • Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Ari Luotonen 040 1295 172

TAVOITE

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa tontin opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) käyttötarkoitusta asuin- ja liiketoiminnan korttelialueeksi (AL) sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tulevalla kaavan yleisten rakennusten korttelialueella (Y) sijaitsee nykyinen Lähemäki-talo. Voimassa olevan kaavan olemassa oleva tontti lohkotaan kahdeksi tontiksi. Kaavatyössä annetaan suojelumerkintä Lähemäenkatu 11 osoitteessa sijaitsevalle Lähemäen entiselle kansakoulurakennukselle. Kaavaprosessin aikana suunnittelualueen rakennuksien arvoista tullaan tekemään rakennushistoriallinen inventointi.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutosluonnos sekä OAS nähtävillä 8.12.2021- 25.01.2022.