Tietoa Mikkelistä

Kumppanuuden hakuohjeet

Kaupungin 185v. synttäriohjelman toteuttamiskumppaniksi hakeminen

Mikkelin kaupungin syntymäpäiväohjelman toteuttajaksi voi hakea alla olevan linkin kautta Zeffi-kyselylomakkeen avulla. Huomioithan, että päätökset tehdään perustuen tässä hakemuksessa antamiisi tietoihin, joten täytäthän hakemuksen huolellisesti.

Ehdotuksista voidaan valita ainoastaan yksi tapahtumasisältö yhtä hakenutta toimijaa kohden. Hakija voi olla yritys tai yhdistystoimija ja tapahtuma tulee toteuttaa Mikkelin alueella.  Tärkeää on, että toimijalla on Y-tunnus, jonka kautta toimija voi laskuttaa kaupunkia kiinteällä kumppanuussummalla.

Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle. Lisäksi tapahtuma pitää olla avoin kaikille kaupunkilaisille. Ennakkoilmoittautuminen on mahdollista, jos tapahtuman luonne sitä vaatii.

Arvioinnit suoritetaan tapahtumasuunnitelmassa annetun tiedon perusteella. Kaupungilla on poikkeustapauksissa oikeus kysyä lisätietoja ennen päätöksen tekemistä. Kaupunki voi poissulkea hausta toimijoita,  joiden tapahtumaidea perustuu pääasiassa omien tuotteittensa myynnin edistämiseen eikä tapahtuman nähdä tuovan itsessään lisäarvoa syntymäpäiväkokonaisuuteen.

Hakemusten jättöaika päättyy 31.12.2022. Täytäthän hakemuksen huolellisesti. Huomioithan, että hakemusta ei voi jättää kesken, vaan se tulee täyttää kerralla loppuun. Hakemukseen voi tarvittaessa liittää myös liitetiedostoja.

Hakemuksessa kysyttävät asiat:

1. Hakija

2. Y-tunnus

3. Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

4.  Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

5. Osoite

6. Hakijan osaaminen ja referenssit (tarvittaessa oltava todennettavissa).
 – Kerro toimijan osaamisesta tapahtumien tuottamisessa. Kuvaile myös aiempia toteuttamiasi tapahtumia.

7. Synttäritapahtuman nimi

8. Tapahtumaan haettava tukisumma
 – Kaikkien synttärikumppanuuksien kokonaissumma on 4000 euroa. Yksi tapahtuma voi hakea 100-1500 euron suuruista kumppanuutta. 

9. Tapahtuman ajankohta
Tapahtuma voi olla kaupungin syntymäpäivänä 7.3.2023 tai syntymäpäivän viikon (6.3.-12.3.2023) aikana.

10. Tapahtuman toteuttamispaikka

11. Tapahtuma kuvaus
 – Kirjoita lyhyt tiivistelmä synttäritapahtuman sisällöstä

12. Synttäritapahtuman tavoitteet ja liitäntäpinnat kaupungin historiaan, toimintoihin tai syntymäpäivän juhlimiseen.

13. Synttäritapahtuman kohderyhmä(t)
 – Tahot, joille synttäritapahtuma on ensi sijaisesti tarkoitettu ja keitä tapahtuman ajatellaan kiinnostavan. Onko tapahtumassa ennakkoilmoittautuminen? Mahdollistetaanko matalan kynnyksen osallistumismahdollisuus?

14. Tapahtuman rahoitus
 – Avaa tapahtuman kokonaisbudjettia. Mihin rahaa menee, mistä tulee? 

15. Tapahtuman toteutus ja resurssit
 – Kuka tekee, missä, keiden kanssa? Mahdolliset yhteistyötahot.  Henkilöstöresurssit.
Tarvittava kalusto ja mahdollinen kaluston hankintatapa (omaksi / vuokralle)

16. Kävijöiden osallistuminen ja rooli tapahtumassa
 – Kerro kuinka tapahtumaan osallistujat pääsevät osaksi tapahtumakokonaisuutta. Ovatko osallistujat aktiivinen vai passiivinen osa tapahtumaa? Onko osallistujilla esimerkiksi mahdollisuus keskustella järjestävän tahon toimijoiden kanssa ensimerkiksi tapahtuman aikana tai sen jälkeen?

Lisäksi on mahdollista liittää liitteitä hakemukseen.

Suosittelemme tutustumaan valintakriteereihin ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Hakulomake

Valintakriteerit pisteytettynä