Tietoa Mikkelistä

Taidemoovit 2.0

Maksuttomat taidekerhot peruskoululaisille!

Tule mukaan harrastamaan kuvausta, akrobatiaa, tanssia, elokuva-animaatio tai vaikka sirkusta ja parkouria! Mukana kouluja Mikkelistä, Mäntyharjulta, Puumalasta, Pertunmaalta ja Kangasniemeltä.

Katso kerhotarjonta alla olevasta lukujärjestyksestä ja löydä itsellesi sopiva!

Tulossa myös elokuvakerhot Kangasniemelle, valokuvauskerho Mäntyharjun Toivolan koululle sekä Pertunmaan Yhtenäiskoululle kevätlukukaudelle elokuva-animaatiokerho.

Osaan kerhoista on ennakkoilmoittautuminen. Lisätiedustelut hankekoordinaattori Minttu Tamskilta / minttu.tamski@mikkeli.fi / 044 794 5423.

Taidemoovit 2.0 on Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä seutuvaliokunnan rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta lapsille ja nuorille. Taidemoovit 2.0 -hankkeen myötä lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa haluamaansa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Vetäjät liikkuvat, oppilaat saavat lähipalveluja. Kerhojen sisällöt pohjautuvat oppilaille teetettyyn kyselyn ja toteutus on suunniteltu yhdessä koulujen ja taiteilijoiden kanssa.

Kerhoihin osallistumisen kynnystä on pyritty madaltamaan, kerhojen tarkoitus on vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisää tietoja ja taitoja taiteesta ja kulttuuriperinnöstä. Hankkeella kehitetään koulun omaa toimintakulttuuria sekä lisätään taiteilijoiden ja koulujen välistä yhteistyötä työllistäen alueen paikallisia ammattitaitelijoita. Kerhoihin voi osallistua kaikkien koulujen oppilaat ja ne ovat suunnattu useammalle eri luokka-asteelle, jolla pyritään ehkäisemään kiusaamista ja luomaan luokka-asteiden ylittävää kaveruutta.

Taidemoovit 2.0 on jatko lukuvuonna 2017–2018 järjestetylle Taidemoovit – hankkeelle, jonka kautta 17 eri koululla järjestettiin 39 erilaista kerhoa, yhteensä lähes 630 kerhokertaa, joihin osallistui yli 5000 lasta ja nuorta. Hanke työllisti 20 paikallista kulttuurialan toimijaa ja koulun tilat saatiin hyödynnettyä monipuoliseen käyttöön.

Yhteystiedot

Mikkelin kaupungin
yleiset kulttuuripalvelut
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Taidemoovit 2.0
hankekoordinaattori
Minttu Tamski (ma-ke)
p.044 794 5423