Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

19.01.2021 12:00

Työn luonne

Sopimuksen mukaan

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen vuorohoidon lastenhoitajan sijaisuus (määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä) 31.7.2021 saakka Nuppulan päiväkodissa Haukivuorella. Hakuaikaa on jatkettu 19.1.2021 klo 12.00 saakka. Aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Nuppulan päiväkoti on valmistunut syksyllä 2019 ja sijaitsee rauhallisessa ympäristössä luonnon keskellä. Päiväkotimme tiloissa toimii kolme ryhmää: alle 3 -vuotiaiden, 3 - 4 -vuotiaiden ja 4 - 5 -vuotiaiden ryhmä. Esiopetusryhmä, jonka yhteydessä toimii 6 -vuotiaiden päivähoitoryhmä, sijaitsee Haukivuoren yhtenäiskoulun yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen vuorohoidon lastenhoitajan tehtäviin kuuluu yhtenä tiimin jäsenenä osallistua lasten opetukseen, kasvatukseen ja hoitoon sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnitteluun ja arviointiin. Työ on vuorotyötä, joka sijoittuu myös ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan.

Odotamme työntekijältä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Arvostamme innostunutta, myönteistä ja kehittävää työotetta.

Nuppulan päiväkoti on vuoropäiväkoti, joka on avoinna tarvittaessa lasten hoidon tarpeen mukaisesti.

Työaika on jaksotyöaika, keskimäärin 38,25 tuntia/viikko.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on kasvatus ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Haastattelut järjestetään viikolla kolme.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta