Lupainsinööri

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

09.08.2021 15:00

Työn luonne

1.9.2021 tai sopimuksen mukaan

Työn kuvaus

Mikkelin kaupunki hakee lupainsinööriä määräaikaiseen virkaan 31.12.2022 saakka. Hakuaikaa on jatkettu 9.8.2021 klo 15:00 saakka. Aiemmin määräaikaista virkaa hakeneiden hakemukset otetaan haussa huomioon.

Lupainsinööri toimii rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa ja lupa-asioiden valmistelussa. Työtehtävät painottuvat lupa-asioiden ennakkoneuvontaan sekä lupa-asioiden valmisteluun liittyviin selvitystehtäviin.

Viran kelpoisuus on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto sekä kokemusta rakentamiseen liittyvistä tehtävistä

Viran hoito edellyttää hyvää asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta ja paineensietokykyä.

Eduksi katsotaan kokemus rakennussuunnittelu- ja rakennusvalvonnan tehtävistä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Työaika on 36,25 h/vko. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Virkasuhteeseen otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta