Varhaiskasvatuksen opettaja

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

12.04.2021 15:00

Työn luonne

2.8.2021 tai sopimuksen mukaan

Työn kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana yksi varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä Naisvuoren päiväkotiin. Tehtävä täytetään ajalle 2.8.2021 - 31.7.2022.

Naisvuoren päiväkodissa on laajennettu aukiolo klo 5.00 - 23.00. Päiväkotiin voi tutustua verkkosivuillamme www.oppiminen.mikkeli.fi

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsiryhmissä työskentelee yksi tai kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja tai lastenhoitajia.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika 29.3. - 12.4.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastattelut järjestetään huhtikuun aikana. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta