Valvontaeläinlääkäri

Organisaatio

Mikkelin kaupunki

Sijainti

Mikkeli

Hakuaika päättyy

15.03.2021 15:00

Työn luonne

1.5.2021 tai sopimuksen mukaan

Työn kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hakee valvontaeläinlääkärin sijaista ajalle 1.5.-30.09.2021.

Työtehtävät muodostuvat eläinten hyvinvoinnin valvonnasta, eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnasta sekä sivutuotevalvonnasta. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin ei kuulu kliininen työ eikä päivystysvelvollisuutta ole.

Työt tehdään yhteistyössä toisen valvontaeläinlääkärin kanssa. Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa on kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa. Valvontaeläinlääkäri voi voimassa olevaan sopimukseen perustuen tehdä yhteistyötä myös maakunnan muiden valvontaeläinlääkäreiden kanssa.

Valvontaeläinlääkärin viransijaiselta edellytetään laillistetun eläinlääkärin pätevyyttä tai väliaikaisia oikeutta eläinlääkärin ammatin harjoittamiseen (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21.1.2000/29) sekä tutustumista Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön, koska virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan ja eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä. Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009, 16 §) ja eläinlääkintähuoltoasetus (1031/2009, 2 §).

Viransijaisuuden menestyksellinen hoitaminen vaatii hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kiinnostuneisuutta valvontaeläinlääkärin työhön ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Täytettävän viransijaisuuden sijoituspaikkana on Mikkeli. Toimialueena on Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi ja Kangasniemi.

Viransijaisuuden hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Työaika on 38,25 tuntia / vko.

Viransijaisuuteen valitulla on 2 kk koeaika.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset suositukset.

Haastattelussa tulee esittää alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Haastattelu tehdään Teamsillä ja haastattelut voidaan aloittaa tarvittaessa jo ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoja saat Kuntarekryn sivulta